Skrbnik procesnih naprav - mehatronik - poklic

Skrbnik procesnih naprav – mehatronik

Skrbnik procesnih naprav – mehatronik montira, vzdržuje, popravlja in skrbi za pravilno delovanje strojev in naprav.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja skrbnik procesnih naprav - mehatronik?

V proizvodnjo vpeljuje nove tehnologije, upravlja delovanje procesnih sistemov in skrbi za kvaliteto procesa. Naprave namešča, skrbi za vzdrževanje in odpravlja napake v primeru neustreznega delovanja. Delo skrbnika je tudi arhiviranje dokumentacije za vzdrževanje instaliranega procesnega sistema in vzdrževanje programske opreme. Prav tako je zadolžen za izpolnjevanje dokumentacije, naročanje in prevzem rezervnih delov in strokovno pomoč pri nabavi.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki skrbnika so računalnik, elektrotehniški pripomočki in orodje za popravilo ter montažo.

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitve skrbnika procesnih naprav mehatronike so montaža, vzdrževanje, popravila in skrb za pravilno delovanje naprav in strojev.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic skrbnika procesnih naprav - mehatronika?

Posameznik mora biti pozoren na napake, biti mora natančen, vztrajen in potrpežljiv ter sposoben logičnega sklepanja. Zanimati se mora za računalništvo, strojništvo in elektrotehniko.

Poklic - skrbnik procesnih naprav - mehatronik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu skrbnika procesnih naprav - mehatronika?

Med opravljanjem dela je podvržen poškodbam in nevarnostim v procesu proizvodnje.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic skrbnika procesnih naprav - mehatronika?

Za opravljanje poklica je potrebna izobrazba za tehnika mehatronike oziroma mehatronika – operaterja. Izobrazbo posameznik pridobi na relevantni srednji šoli.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje skrbnik procesnih naprav - mehatronik za opravljanje svojega dela?

Potrebna so znanja računalništva, elektrotehnike, strojništva in uporabe informacijske tehnologije. Posameznik mora poznati zgradbo naprav in strojev, vlogo njihovih delov, prepoznati mora napake na napravah in jih znati odpraviti. Imeti mora znanje podjetništva in ekonomike ter poznati standarde in tehniško regulativo.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti skrbnika procesnih naprav - mehatronika?

Posameznik ne sme biti občutljiv na raznovrstna maziva, imeti mora dober sluh in vid.

Kakšna so delovna področja skrbnika procesnih naprav - mehatronika?

Skrbnik naprave montira, vzdržuje, diagnosticira napake, popravlja in skrbi za njihovo ustrezno delovanje. Skrbnik dela tudi v oddelku za zagotavljanje kakovosti ali na področju administracije in komerciale.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere za delo skrbnika so odvisne od vrste proizvodnje. Za opravljanje dela uporablja različne pripomočke, računalniško opremo, orodja in merilne naprave.

Kakšne so možnosti zaposlovanja skrbnika procesnih naprav - mehatronika?

Zaposlitev je možna v proizvodnjah, kjer se nahajajo procesne naprave, kjer skrbi za njihovo ustrezno delovanje. Poleg tega opravlja tudi dela v oddelku za zagotavljanje kakovosti ali na področju administracije in komerciale.