Sistemski analitik - poklic

Sistemski analitik

Sistemski analitik opravlja analize, raziskave in ugotovitve na podlagi poslovne dokumentacije in vrednoti procese za izvajanje poslovnih funkcij.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja sistemski analitik?

Sistemski analitik analizira vse tekoče procese in informacije na podlagi poslovne dokumentacije, ki temelji na komercialnih, finančnih ali pa drugih upravnih procesih. Analizam sledi kopičenje uporabniških zahtev ter izdelava funkcijskih specifikacij. O obstoječih dogajanjih in procesih se obrača na ljudi, ki z njimi delajo že dlje časa in se opira na njihove uporabniške poslovne izkušnje. Najbolj učinkovit način zbiranja podatkov tega tipa izvira iz intervjuja in njemu podobnih metod. V procesu analiziranja pa uporablja tudi različna orodja in računalniške programe, ki mu pomagajo pri analiziranju podatkov in informacij v določeni poslovni strukturi. 

Delovni pripomočki:

Delo sistemskega analitika predvideva kup pripomočkov. Najbolj pomemben je računalnik, takoj za njim pa pridejo na vrsto vprašalniki, ki služijo kot osnova za intervjuje. Primere dokumentira in piše poročila. Pri tem uporablja pisalo in beležnico ali računalnik. Za komunikacijo s sodelavci uporablja telefon ali prenosne radijske oddajnike.

Kakšni so izdelki in storitve?

Izdelek oz. končna storitev sistemskega analitika izhaja iz kakovostno opravljenih analiz in zbranih informacij o enem izmed informacijskih sistemov oz. organizacije, v kateri deluje.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic sistemskega analitika?

Posameznik mora znati dobro opažati, biti mora sposoben preudarno in ustrezno presojati in sprejemati odločitve. Ker dela v ekipi, mora imeti dobre komunikacijske spretnosti. Pričakuje se, da je posameznik zmožen prevzeti odgovornost, da je dober opazovalec in da deluje v skladu z zakonom.

Poklic - sistemski analitik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu sistemskega analitika?

Opravljanje poklica prinaša veliko situacij, ki so lahko potencialno nevarne. Poleg tega, da lahko rokuje s potencialno nevarnim biološkim materialom, se tudi fizično izpostavlja pri primerih hujših kaznivih dejanj. 

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic sistemskega analitika?

Za opravljanje poklica mora posameznik zaključiti visoko strokovno ali univerzitetno izobraževanje. Znanja, ki se zahtevajo za opravljanje tega poklica, večinoma pridobi na Fakulteti za računalništvo in informatiko.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje sistemski analitik za opravljanje svojega dela?

Sistemski analitik ima univerzitetno stopnjo izobrazbe. Največ relevantnih znanj pa lahko dobi z opravljenim programom računalništva in informatike. Po končanem univerzitetnem izobraževanju se predvidevajo še dodatna usposabljanja in izobraževanja. Poznati mora standarde programskih postopkov in orodij, koncepte tehnik upravljanja s podatki, modeliranje poslovnih sistemov in tehnik analiz. 

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti sistemskega analitika?

Sistemski analitik mora biti komunikativen in biti pripravljen na delo z ljudmi. Imeti mora analitičen pristop do svojega dela, biti mora samoiniciativen in dobro organiziran.

Kje se lahko zaposli sistemski analitik?

Zaposlen je v sklopu podjetij in različnih organizacij, kjer obstaja potreba po sistemskih analizah delovanja podjetja.

Kakšna so delovna področja sistemskega analitika?

Osrednja delovna področja, na katerih deluje, so povezana s pridobivanjem in analiziranjem podatkov, s katerimi se nadalje oblikujejo sistemske rešitve in različne strukture delovanja. 

Kakšne so razmere za delo?

Delo večinoma poteka v notranjih pisarniških prostorih. 

Kakšne so možnosti zaposlovanja sistemskega analitika?

Možnosti zaposlovanja so odvisne od objavljenih javnih razpisov.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Smeri

Sorodni poklici