Scenarist - poklic

Scenarist

Scenarist piše scenarije za film, radio, televizijo ali gledališče. To stori bodisi na podlagi izvirne ideje ali na podlagi že obstoječega dela.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja scenarist?

Osnovno delo scenarista je pisanje scenarijev za različne kulturno-umetniške oblike, kot so radio, film, televizija ali gledališče. Scenarij je lahko avtorski, napisan na podlagi scenaristove izvirne ideje ali pa gre za priredbo dela drugega avtorja. Večinoma dela po naročilu. Pri tem mora upoštevati dolžino dela, število igralcev, temo, koncept, medij, za katerega piše in razpoložljiva finančna sredstva. Scenarist dela v tesni povezavi s producenti, režiserji, igralci in drugimi člani projektne ekipe.

Delovni pripomočki:

Pri pisanju večinoma uporablja računalnik in računalniško opremo. Piše lahko tudi na pisalni stroj ali papir. Pri oblikovanju scenarija mora biti pazljiv na to, da so podatki, ki jih vključi, preverjeni in resnični, zato je njegovo delo tudi raziskovalno usmerjeno. Naslanja se lahko na že obstoječa literarna, filmska, radijska ali televizijska dela ali na strokovno literaturo.

Kakšni so izdelki in storitve?

Končni produkt je besedilo, ki je avtorsko ali pa je priredba že obstoječega dela. Scenarij mora biti napisan v skladu z zakonitostmi medija, za katerega piše, vsebovati mora opise dogajanja in dialoge. 

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic scenarista?

Posameznik, ki opravlja poklic scenarista, mora biti kreativen, samoiniciativen in umetniško nadarjen. Biti mora splošno razgledan, načitan in dober v jezikovnem izražanju. Poznati mora različne pisateljske tehnike in upoštevati koncept končnega projekta. Svoje ideje mora znati prilagajati zahtevam naročnika.

Poklic - scenarist

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu scenarista?

Opravljanje poklica ni povezano z večjimi nevarnostmi. Delo večinoma opravlja sede, zato lahko pride do težav s hrbtenico in križem. Če aktivno sodeluje tudi pri sami izvedbi projekta, mora na prizorišču upoštevati navodila za varnost pri delu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic scenarista?

Zaželena je končana univerzitetna izobrazba na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje scenarist za opravljanje svojega dela?

Imeti mora bogat besedni zaklad in dobro poznati slovnico. Poznati mora tudi zakonitosti medija, za katerega piše, pa naj bo to gledališče, film, radio ali televizija. Biti mora spreten v komunikaciji in zmožen delati v skupini, hkrati pa mora izkazati veliko mero samoiniciativnosti in zmožnosti samostojnega dela. Pri delu mora biti prilagodljiv in na tekočem z novostmi. 

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti scenarista?

Posebej je zaželena dobra psihična kondicija. Pisanje scenarija je namreč dlje trajajoč proces, ki zahteva veliko vztrajnosti, koncentracije in samokritike. 

Kje se lahko zaposli scenarist?

Scenarist je lahko zaposlen kot redni sodelavec v radijskih, gledaliških ali televizijskih ustanovah. Večina scenaristov je samozaposlenih in delajo honorarno pri različnih projektih. 

Kakšna so delovna področja scenarista?

Dela na kulturno-umetniškem področju; natančneje na področju radijske, televizijske, gledališke in filmske produkcije. Piše lahko tudi scenarije za različne prireditve in dogodke. 

Kakšne so razmere za delo scenarista?

Dela poteka večinoma sede in v zaprtih prostorih. Delovnik scenarista je precej raznolik. Ko je tik pred rokom za oddajo, velikokrat dela dlje. Če je samozaposlen, njegovo delo poteka glede na časovnico projektov, za katere ga angažirajo, zato je velikokrat izpostavljen finančni nesigurnosti.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Scenaristi običajno študirajo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici