Sadjar - poklic

Sadjar

Sadjar opravlja dela, ki vključujejo skrb za sadno drevje in za vse, kar je povezano s sadjem. Večino dela opravlja na prostem. V notranjih prostorih pa se ukvarja z razmnoževanjem rastlin in predelavo sadja. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja sadjar?

Njegovo delo vključuje spomladansko škropljenje in obrezovanje sadnega drevja ter gnojenje. Do poletja skrbi za sadne nasade in izvaja varstvo rastlin. Največ dela ima jeseni, ko se prične obiranje sadov. Takrat pripravi zaboje, organizira delavce in uredi skladiščenje pridelka. Prav tako se sadjar dobro spozna na bolezni in škodljivce, ki lahko napadejo sadno drevje. Pozimi sadjar cepi drevje in opravlja zimski rez, ki je bistven za oblikovanje rastlin.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu uporablja škropilnico, mulček, plug, ročno žago, cepilni nož in drugo orodje, ki ga potrebuje pri sadjarstvu.

Kakšni so izdelki in storitve?

Njegovi izdelki so različne vrste sadja.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic sadjarja?

Vsak, ki ima rad naravo, je komunikativen in dobro deluje v skupini.

Poklic - sadjar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu sadjarja?

Možne poškodbe so: poškodbe, ki se zgodijo na delovnem stroju, zastrupitev s škropivom, poškodbe z delovnim orodjem (najpogostejša je ureznina).

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic sadjarja?

Potrebno je uspešno opraviti triletni srednješolski program na biotehniški smeri.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje sadjar za opravljanje svojega dela?

Za uspešno opravljanje svojega dela potrebuje znanje, ki ga je pridobil na relevantnem izobraževalnem programu. Imeti mora tudi izpit za traktor.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti sadjarja?

Zaradi razgibanega dela so potrebne dobre fizične sposobnosti. Sadjar ne sme biti alergičen na cvetni prah.

Kje se lahko zaposli sadjar?

Možna je zaposlitev pri zasebniku ali v podjetju, ki se ukvarja s pridelavo sadja. Možna je tudi samozaposlitev.

Kakšna so delovna področja sadjarja?

Večino dela opravlja na prostem, kjer skrbi za sadne nasade – sadi, obrezuje, gnoji sadna drevesa.

Kakšne so razmere za delo?

Delo opravlja v nasadih, kjer je možna izpostavljenost različnim vremenskim razmeram.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?