Reševalec iz vode - poklic

Reševalec iz vode

Reševalec iz vode je zadolžen za varnost in zdravje ljudi na javnem kopališču. Opravlja nalogo redarja na kopališču – nadziranje garderob in čiščenje bazenov.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja reševalec iz vode?

Skrbi za varnost na kopališču, vzdržuje predpisan red obnašanja in v primeru nevarnosti sankcionira neprimerno vedenje. Nadzira tudi garderobo na kopališčih in vzdržuje bazene, pri tem pa preverja temperaturo vode in kontrolira vodne filtre in črpalke. Če je plavalec v težavah, mu takoj priskoči na pomoč.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu uporablja opremo za prvo pomoč.

Kakšni so izdelki in storitve?

Vzdrževanje reda in varnosti na javnih kopališčih.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic reševalca iz vode?

Vsak, ki je dober plavalec in ima občutek za sočloveka oziroma si želi pomagati drugim.

Poklic - reševalec iz vode

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu reševalca iz vode?

V poletnih mesecih je reševalec izpostavljen močnemu soncu, zato se more obvarovati pred opeklinami. Prav tako mora biti dober plavalec, da se ob reševanju iz vode izogne možni utopitvi.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic reševalca iz vode?

Potrebna je srednješolska izobrazba na tehniški smeri. Potrebno je opraviti tudi tečaj prve pomoči.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje reševalec iz vode za opravljanje svojega dela?

Pomembno je, da je dober opazovalec in zna hitro reagirati. Prav tako je pomembno, da zna v primeru poškodb ostati miren in priseben. Potrebno je dobro poznavanje tehnik plavanja in prve pomoči.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti reševalca iz vode?

Potrebna je dobra telesna pripravljenost, saj je večino delovnega časa v gibanju.

Kje se lahko reševalec iz vode zaposli?

Možna je zaposlitev na javnih kopališčih, v zdraviliščih in zabaviščnih vodnih centrih.

Kakšna so delovna področja reševalca iz vode?

Dela v kopališčih in na bazenih.

Kakšne so razmere za delo?

Svoje delo opravlja v izmenah. Delo poteka tudi ob vikendih in praznikih.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Zahteva se zaključena srednješolska izobrazba in dodatna usposabljanja.

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici