Redar na parkirišču - poklic

Redar na parkirišču

Redar skrbi za red in pravilno parkiranje vozil. Med delovnim časom pobira parkirnino, usmerja vozila na parkirišču, kaznuje voznike, ki so nepravilno parkirali in skrbi za njihovo varnost.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja redar?

Njegovo delo vključuje nadziranje parkirišč in časa parkiranja ter pobiranje parkirnine. Njihove pristojnosti se razlikujejo med posameznimi parkirišči. Voznike pogosto usmerja na prosto parkirno mesto na parkirišču in skrbi, da je v avtomatih za plačilo parkirnine vedno dovolj listkov. Včasih skrbi za red na več parkiriščih hkrati. 

Kakšni so delovni pripomočki redarja na parkirišču?

Pri svojem delu uporablja dokazila o prihodu in odhodu vozil iz parkirišča, parkirne listke, uro ter video nadzor parkirišč. 

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitev je nadzor in vzdrževanje reda na parkiriščih. To vključuje tudi pobiranje parkirnine in izdajanje parkirnih lističev. 

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic redarja na parkirišču?

Vsak, ki je zanesljiv, je odgovoren in zmožen zagotavljati red, je samostojen oziroma lahko svoje delo opravlja brez nenehnega nadzora.

Poklic - redar na parkirišču

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu redarja na parkirišču?

Redar mora skrbeti, da pri urejanju parkirišč ne pride do prometnih nezgod.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic redarja na parkirišču?

Po uspešno opravljeni osnovni šoli ni predvidene nadaljne izobrazbe. Zaželjena je poklica izobrazba na eni izmed tehničnih smeri.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje redar na parkirišču za opravljanje svojega dela?

Zaradi tega, ker večino svojega dela opravlja stoje, mora biti vzdržljiv in dobro fizično pripravljen.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti redarja na parkirišču?

Potrebno je dobro opazovanje parkirišča in dobra fizična zmogljivost.

Kje se lahko zaposli redar na parkirišču?

Možna je zaposlitev na odprtih ali pokritih javnih parkiriščih, na parkiriščih nakupovalnih centrov ali drugih lokacijah. 

Kakšna so delovna področja?

Kakšne so razmere za delo?

Večino svojega dela opravlja stoje, dela v izmenah od ponedeljka do sobote.

Kakšne so možnosti zaposlovanja redarja na parkirišču?

Možna je zaposlitev na odprtih ali pokritih javnih parkiriščih, na parkiriščih nakupovalnih centrov ali drugih lokacijah. 

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici

Sorry, No posts.