Psiholog v športu - poklic

Psiholog v športu

Psiholog v športu je strokovno usposobljen posameznik, ki združuje psihologijo in analizo s športno dejavnostjo.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja psiholog v športu?

Psiholog v športu je strokovnjak na področju psihologije in psihoanalize, ki preučuje športe, dejavnike, ki vplivajo na psihologijo posameznika, raziskuje čustveni in socialni razvoj v povezavi s panogo športa. Preučuje vrhunske športnike, njihove lastnosti in zakonitosti skupaj z gibalnim razvojem. Ravno zaradi prepletanja telesne aktivnosti in psiholoških značilnosti, ki so z njo povezane, gre za izredno zanimiv poklic, ki združuje tako psihološke značilnosti posameznika kot gibalni razvoj, motivacijo za športne dejavnosti, motoriko in korelacijo slednjega z razpoloženjem.

Delovni pripomočki:

Psiholog v športu dela s športnikom, trenerjem, učiteljem, pedagogom, funkcionarjem. Hkrati pa ima veliko opravka z raznoliko dokumentacijo, psihološkimi mnenji, izvidi in fizičnimi meritvami.

Kakšni so izdelki in storitve psihologa v športu?

Izdelek oz. storitev psihologa v športu je analiza oz. izdelano strokovno mnenje, ki je izoblikovano na podlagi opažanja različnih dejavnikov. To mnenje posreduje športnikom, trenerjem ali pa izobraževalnim in športnim institucijam.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic psihologa v športu?

Delo psihologa predstavlja predvsem delo z ljudmi, zato mora biti komunikativen in se znati dobro ustno in pisno izražati, biti mora empatičen, ljubezniv in priljuden. Pri svojem delu mora biti prilagodljiv ter se distancirati od težav svojih pacientov, da jih ne prevzame nase.

Poklic - psiholog v športu

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu psihologa v športu?

Pri delu ni posebnih nevarnosti. V kolikor psiholog obravnava osebo s hudo motnjo, mu pri delu pomaga psihiater, ki pomaga pri zdravljenju, oskrbi in okrevanju obravnavane osebe.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic psihologa v športu?

Za poklic športnega psihologa se predvideva dokončan študij psihologije, ki se zaključi z diplomo. Temu sledi dodatno funkcionalno izobraževanje v okviru sekcije za psihologijo športa, oddelka za psihologijo ali Fakultete za šport. S področja psihologije športa je možno pridobiti tudi doktorat znanosti.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Psiholog za svoje delo potrebuje psihološka znanja in pa znanja iz športne panoge, v kateri obravnavana oseba deluje. Biti mora komunikativen, razumevajoč in toleranten, znati mora obravnavati in se odzvati na ekstremne čustvene reakcije pacientov. Sposoben mora biti tudi obravnavati težke in boleče izkušnje in dogodke svojih pacientov. Biti mora empatičen in dober poslušalec.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti psihologa v športu?

Delo je stresno, psiholog pa se mora znati umirjeno čustveno odzvati. Slednje za dobro opravljanje poklica zahteva dobre psihofizične sposobnosti.

Kje se lahko zaposli psiholog v športu?

Zaposli se lahko tako v javni kot privatni praksi. Deluje lahko v sklopu športnih organizacij ali v sklopu ekipe vrhunskih športnikov, katerim pomaga pri doseganju najboljših rezultatov.

Kakšne so razmere za delo?

Delo in razmere, v katerih športni psiholog deluje, se razlikujejo od posameznega primera. Delo lahko poteka tako v zaprtih prostorih kot na prostem, v obliki predavanj ali pa individualne terapije.

Kakšne so možnosti zaposlovanja psihologa v športu?

Možnosti za zaposlitev so odvisne od javnih razpisov.