Prodajalec živil - poklic

Prodajalec živil

Prodajalec živil prodaja različna živila in pijačo. Ločimo prodajalce, ki prodajajo na drobno, na debelo, svoje delo opravljajo v velikih trgovskih centrih, v specializiranih trgovinah ali v malih trgovskih družbah. Njegova glavna naloga je dobro svetovanje kupcu.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja prodajalec živil?

Njegovo delo je zelo raznoliko, saj delo opravlja na različnih delovnih področjih. Poleg prodaje mora poskrbeti tudi za to, da je njegova prodaja v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji. Njegovo delo vključuje prepoznavanje želj in potreb kupcev in obveščanje poslovodje. Prav tako prevzema prispela živila, jih razlaga po policah trgovine in pripravi za prodajo. Izdelke tudi ustrezno označi s ceno.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu uporablja dvigala, hladilne naprave, pisalni in računalniški stroj, računalnik, lestve in druge transportne stroje.

Kakšni so izdelki in storitve prodajalca živil?

Njegova naloga je prepoznavanje želja kupcev ter prodaja izdelkov.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic prodajalca živil?

Vsak, ki je komunikativen, zna dobro oceniti želje in potrebe potrošnikov. Biti mora samoiniciativen in pošten.

Poklic - prodajalec živil

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic prodajalca živil?

Ni predpisane izobrazbe. Zaželena je srednja poklicna izobrazba – smer trgovec.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Za uspešno opravljanje svojega poklica potrebuje znanje odpiranja in zapiranja prodajalne, organizacije prostora, zavijanje blaga, strežba in obračun izkupička. Potrebuje tudi nekaj teoretičnega znanja – trgovinsko računstvo, psihologijo prodaje, ekologijo, gospodarsko poslovanje, poslovno informatiko, higieno prehrane in živil ter osebno higieno.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti prodajalca živil?

Potrebno je imeti dobre govorne spretnosti ter dobro razlikovati barve. Potreben je tudi smisel za številke in računanje.

Kje se lahko zaposli prodajalec živil?

Možna je zaposlitev v različnih prodajalnah in trgovskih obratih, kot so kioski, trgovski centri, specializirane prodajalne itd.

Kakšna so delovna področja prodajalca živil?

Področje prodaje.

Kakšne so razmere za delo?

Svoje delo največkrat opravlja stoje v zaprtih in urejenih prostorih.