Prevajalec - poklic

Prevajalec

Prevajalec je oseba, ki prevaja besedila različnih dolžin v ciljni jezik. Pri tem je zelo pomembna njegova jezikovna natančnost.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja prevajalec?

Prevajalec je lahko strokovni ali knjižni prevajalec. Strokovni prevajalec za svoje delo uporablja različne leksikone in strokovno literaturo. V podjetjih prevaja razne dopise, korespondenco, sodeluje pri sklepanju pogodb in pri pogajanjih. Strokovni prevajalec mora znati pridobivati poslovne partnerje. Cilj knjižnega prevajalca pa je približevanje notranjemu občutenju pisatelja izvirnika, odsev njegovega načina razmišljanja, govorjenja in stanja družbe v času nastanka književnega dela. Zato mora imeti knjižni prevajalec občutek za knjižni jezik in knjižno umetnost.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu uporablja računalnik, tiskalnik, modem, video snemalnik in različno strokovno ali knjižno literaturo in slovarje.

Kakšni so izdelki in storitve prevajalca?

Prevajalec prevede določeno besedilo v ciljni jezik.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic prevajalca?

Prevajalec mora biti sposoben strokovnega izražanja in logično-analitičnega razmišljanja.

Poklic - prevajalec

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu prevajalca?

Nevarnost pri delu lahko predstavlja konstantno delo za računalnikom in sedeč položaj, ki lahko vodi k okvari vida in hrbtenice.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic prevajalca?

Za prevajalca je predvidena univerzitetna izobrazba na Filozofski fakulteti.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Bistvenega pomena je poznavanje tujih jezikov in strokovno-jezikovna nadarjenost.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti prevajalca?

Potrebna je iznajdljivost, organiziranost, sposobnost hitrega mišljenja in smisel za estetiko pisanja.

Kje se lahko zaposli prevajalec?

Prevajalec se lahko zaposli v različnih podjetjih in ustanovah. Delo lahko opravlja tudi kot samozaposlen.

Kakšna so delovna področja prevajalca?

Delovna področja so: politika, znanost, državna uprava, tehnika, gospodarstvo, medicina, umetnost in literatura.

Kakšne so razmere za delo?

Delo večinoma poteka v zaprtih prostorih in v sedečem položaju. Prevajalec običajno dela v pisarniškem okolju, v čistih in svežih prostorih. Je v stalnem stiku s strankami in svojimi sodelavci.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Filozofska fakulteta