Predelovalec sadja - poklic

Predelovalec sadja

Predelovalec sadja v proizvodnih prostorih v procesu obdelave sadja pripravlja razne napitke, sokove, marmelade in druge sadne izdelke.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja predelovalec sadja?

Predelovalec sadja skrbi za higiensko neoporečnost izdelkov, kakovost izdelkov in polizdelkov, higieno naprav, okolja in strojev. Pripravlja in ureja naprave in stroje za predelavo, sadje pripravlja in predeluje v izdelke in polizdelke, embalira, skladišči in pakira osnovne surovine, izdelke in polizdelke. Delo poteka v skladu s predpisanimi navodili in tehnološko dokumentacijo.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu predelovalec sadja uporablja električne in parne aparate, naprave za razkoščičevanje sadja, stiskalnice in aromatične dodatke.

Kakšni so izdelki in storitve predelovalca sadja?

Predelovalec sadja prideluje različne sadne izdelke, kot so likerji, kandirano ali posušeno sadje, napitki, marmelade, sadni sirupi in sokovi.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic predelovalca sadja?

Kandidat za delo se zanima za različne sorte sadja, spremlja izboljšave in novosti v industriji in se zavzema za gojenje sadnih dreves brez uporabe potencialno nevarnih umetnih dodatkov in kemičnih gnojil.

Poklic - predelovalec sadja

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu predelovalca sadja?

Pri delu se uporabljajo parne in električne naprave, zato je potrebo upoštevati pravila o varnem delu in uporabljati zaščitno opremo, ki vključuje oblačila, rokavice in obutev.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic predelovalca sadja?

Zahtevana izobrazba je končana poklicna srednješolska stopnja izobrazbe živilske smeri.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Predelovalec sadja ima splošno znanje o tehnologiji predelave sadja, zelenjave, brezalkoholnih in alkoholnih pijač in pozna prehranjevalne potrebe človeka, vlogo in pomen mikroorganizmov v živilski industriji in značilnosti posameznih živil. Pozna hranilne vrednosti živil, seznanjen je s higieno v živilski industriji in načinom predelave različnih živil (sadja in zelenjave) za namen pridobivanja različnih izdelkov in polizdelkov.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti predelovalca sadja?

Predelovalec sadja mora imeti dober vonj, vid in predvsem okus ter dobre psihofizične sposobnosti.

Kje se lahko zaposli predelovalec sadja?

Kakšna so delovna področja predelovalca sadja?

Predelovalec sadja pripravlja sokove, marmelade, napitke in druge sadne izdelke v procesu obdelave sadja v proizvodnih prostorih.

Kakšne so razmere za delo?

Predelovalec sadja dela predvsem v zaprtih proizvodnih prostorih, kjer je izpostavljen vibracijam in hrupu, zrak pa je pogosto onesnažen zaradi prisotnosti različnih aromatičnih, organskih in kemijskih snovi. Delo je izmenično in fizično zahtevno, predelovalec sadja pa mora biti odgovoren in zagotavljati higiensko neoporečnost izdelkov.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?