Pravnik za javnoupravne zadeve - poklic

Pravnik za javnoupravne zadeve

Pravnik za javnoupravne zadeve je zaposlen v javni ali državni ustanovi in opravlja pravne naloge, kar vključuje pravne dokumente in dopise z zapisanimi pravnimi postopki o vodenju posameznih nalog javnega organa.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja pravnik za javnoupravne zadeve?

Pravnik za javnoupravne zadeve opravlja različne naloge s področja uradnega prava, vse pa imajo podlago v zakonih in predpisih. Pozna zakone s področja upravnega postopka, javne uprave, procesnega prava in področja, na katerem je zaposlen znotraj organa javne ali državne uprave.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu pravnik za javnoupravne zadeve uporablja računalnik z ustrezno programsko opremo in ima dostop do predpisov, zakonov in podzakonskih aktov, do katerih dostopa preko različnih portalov in objav.

Kakšni so izdelki in storitve pravnika za javnoupravne zadeve?

Pravnik za javnoupravne zadeve pregleduje predpise in zakone in preverja, če je delovanje javne ali državne ustanove, na kateri je zaposlen, v skladu z zakonodajo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic pravnika za javnoupravne zadeve?

Kandidat je dosleden, natančen, prilagodljiv, odgovoren, sistematičen in samoiniciativen. Ima dobre analitične in organizacijske sposobnosti, sposobnosti kritične presoje in dobre komunikacije.

Poklic - pravnik za javnoupravne zadeve

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu pravnika za javnoupravne zadeve?

Ker je delo pretežno sedeče, so pogoste težave s hrbtenico in telesno držo.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic pravnika za javnoupravne zadeve?

Ustrezno izobrazbo pravnik za javnoupravne zadeve pridobi na Pravni fakulteti na eni izmed univerz.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Kandidat za delo mora imeti temeljna pravna in upravna znanja, primerjalni in razvojni pregled nad državno in javno upravo in pozna tudi ureditve javnih in državnih uprav drugih držav članic Evropske unije. Aktivno uporablja vsaj dva tuja jezika poleg angleščine, zna uporabljati ustrezne računalniške programe in ima znanja s področja izvajanja zakonov in drugih predpisov.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti pravnika za javnoupravne zadeve?

Delo pravnika za javnoupravne zadeve je naporno, stresno in odgovorno, zaradi česar mora imeti kandidat dobre umske sposobnosti.

Kje se lahko zaposli pravnik za javnoupravne zadeve?

Pravnik za javnoupravne zadeve se lahko zaposli v ministrstvih in v vladi, v vladnih službah, uradih, državnem pravobranilstvu, državni revizijski komisiji, javnih agencijah, na državnih ali javnih inštitutih in zavodih, upravnih enotah, občinah in regionalnih centrih.

Kakšna so delovna področja pravnika za javnoupravne zadeve?

Pravnik za javnoupravne zadeve se lahko zaposli v organih javne ali državne uprave.

Kakšne so razmere za delo?

Delo pravnika za javnoupravne zadeve poteka večinoma v pisarni, delovni čas pa je določen s splošnim delovnim časom organov, v katerih je zaposlen. Poleg tega se lahko udeležuje sestankov v drugih javnih in državnih ustanovah.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Ustrezno izobrazbo pravnik za javnoupravne zadeve pridobi na Pravni fakulteti na eni izmed univerz.