Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok - poklic

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok pomaga pri spodbujanju razvoja otrokovih spretnosti in povezanosti otrokove družine in vrtca ter pri ustvarjanju prijetnega vzdušja.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok?

Delo pomočnika vzgojitelja zajema sodelovanje z vzgojiteljem pri pripravi vzgojnega načrta, izdelavi zaključnega poročila o uresničevanju nalog v preteklem letu, načrtovanje in izvajanje drugih nalog. Pomaga pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega procesa in pri uporabi didaktičnega materiala za aktivnost otrok. Skrbi za ureditev prostora, pripravo vzgojnih sredstev, igral in za primerno časovno razporeditev dnevnih opravil otrok.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki pomočnika so strokovna literatura, revije in pripomočki za plesne, gibalne, likovne, jezikovne in glasbene dejavnosti.

Kakšni so izdelki in storitve pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok?

Storitve pomočnika so pomoč pri spodbujanju otrokovega razvoja in povezanosti otrokovih staršev z vrtcem ter skrb za prijetno ozračje.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok?

Posameznik mora imeti veselje za delo z otroki, biti mora komunikativen, motiviran, ustvarjalen in imeti sposobnost empatije.

Poklic - pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok?

Pri opravljanju dela pomočnika vzgojitelja lahko pride do kroničnega obolenja hrbtenice, sluha in glasilk.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok?

Za opravljanje poklica je potrebna srednja strokovna izobrazba, pridobljena s programom za področje predšolske vzgoje ali opravljen četrti letnik gimnazije in poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Za opravljanje poklica so potrebne spretnosti in znanja, kot so strokovna in splošna izobrazba, ročne spretnosti, pozitivne osebnostne lastnosti, veselje do dela z otroki, razumevanje za otrokove potrebe, znanje predšolske pedagogike in razvojne psihologije.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok?

Pomembno je, da je posameznik v dobremu zdravstvenemu stanju, saj delo prinaša psihične in čustvene obremenitve in da je odgovorna oseba s stabilnim značajem.

Kje se lahko zaposli pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok?

Kakšna so delovna področja pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok?

Delovna področja vzgojitelja so določena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter s področnimi zakoni. Pomočnik se lahko zaposli v vrtcu na področju dveh starostnih skupin: v starosti od enega do treh let in v starosti od treh let do vstopa v šolo. Delo poteka v različnih oddelkih, pomočnik sodeluje tudi pri roditeljskih sestankih in sodeluje s starši ter jim posreduje dnevne informacije o vedenju in dejavnostih otrok.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v dopoldanskem in popoldanskem času. Pomočnik preživlja čas z otroki v igralnici ali na prostem, delo je dinamično, okolje pa je zaradi velikega števila otrok pogosto hrupno.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici

Sorry, No posts.