Policist - poklic

Policist

Policist je oseba, ki dela v enoti policije na področju splošnih policijskih zadev, mejnih zadev in na področju prometne varnosti.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja policist?

Delo policista zagotavlja varnost ljudi in premoženja. Delo vključuje varovanje življenja in osebne varnosti ljudi in premoženja, preprečevanje kaznivih dejanj, odkrivanje in pridržanje storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb in nadzor prometa na javnih cestah.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki policista so uniforma, posebna oprema in zaščitna sredstva. Za večino policistov je pomemben delovni pripomoček tudi policijski avtomobil.

Kakšni so izdelki in storitve policista?

Policist skrbi za varnost ljudi in premoženja. Najpomembnejše storitve policista so pomoč, svetovanje, legitimiranje, opozarjanje, prijetje, privedba, pridržanje, zavarovanje, informiranje o posameznem dogodku in preprečitev posameznega dejanja.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic policista?

Policist mora biti oseba, ki ima interes za delo z ljudmi. Posameznik, ki opravlja ta poklic, mora vedeti, da lahko njegovo delo predstavlja nevarnost za zdravje in lahko prinaša poškodbe pri delu. Zaželeno je, da je policist komunikativen, psihofizično stabilen, odgovoren, hitro odziven, fleksibilen in lojalen zakonu.

Poklic - policist

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu policista?

Pri opravljanju dela lahko pride do manjših ali večjih poškodb in nevarnosti.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic policista?

Predvidena izobrazba je končana srednješolska strokovna izobrazba in 18-mesečno usposabljanje na Policijski akademiji.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Policist mora pridobiti splošno-teoretična znanja, kot so slovenski jezik, tuji jezik, matematika, zgodovina, zemljepis in psihologija ter znanja specifično-strokovne narave. Za delo so potrebne motorične sposobnosti in dobra psihofizična kondicija.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti policista?

Policist mora biti v dobrem fizičnem stanju, biti mora vzdržljiv ter psihično in fizično zdrav.

Kje se lahko zaposli policist?

Policist se lahko zaposli v enoti policije ali v zasebnem varnostnem podjetju.

Kakšna so delovna področja policista?

Policist v enoti policije dela na področju splošnih policijskih zadev, mejnih zadev in na področju prometne varnosti. V zasebnih varnostnih podjetjih lahko policist opravlja naloge fizičnega varovanja oseb in premoženja.

Kakšne so razmere za delo?

Policistovo delo je zelo razgibano, saj pogosto opravlja težke naloge na terenu. V posameznih primerih je lahko ogroženo njegovo zdravje, večkrat se lahko tudi znajde v nevarnosti. Delo občasno poteka ob vikendih in praznikih, zajema tudi nočno delo, dežurstvo in pripravljenost na delo od doma in kadarkoli v dnevu.

Kakšne so možnosti zaposlovanja policista?

Zaposlovanje je zaradi specifičnosti poklica omejeno na področje izvajanja zakonsko določenih pooblastil, zato se lahko policist zaposli v policijski enoti ali v zasebnem podjetju.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici