Polagalec tapet - poklic

Polagalec tapet

Polagalec tapet z okrasnimi oblogami iz različnih materialov opremlja stene in stropove stanovanjskih in drugih prostorov.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja polagalec tapet?

Polagalec tapet polaga tapete iz papirja ali drugih materialov na notranje stene in stropove različnih prostorov z namenom dekoracije in izolacije. Podlago, na katero nalepi tapete, najprej primerno pripravi, tako da jo očisti, izravna in odpravi morebitne razpoke. Vse izpostavljene površine ustrezno zavaruje. Stene ali strope izmeri in pripravi maso za lepljenje. Tapete nato razreže v skladu z ustreznimi merami in jih razdeli na pole. Lepilo namaže na tapetne pole, ki jih nato natančno nalepi na stensko ali stropno površino. Pri tem je vseskozi pozoren na to, da se bodo tapetni vzorci ujemali in da bo končni izdelek zglajen ter estetskega videza. Vse odvečne dele tapet na koncu odreže, gube zgladi, odvečno lepilo pa odstrani. Nekatere vrste tapet lahko na koncu tudi pobarva.

Delo vključuje tudi svetovanje, ko strankam priporoča izbiro ustreznega materiala in vzorec tapet. Po posvetovanju s strankami pripravi okvirni izračun dela in predračun nabavnih stroškov. Delo ustrezno dokumentira in vodi finančne evidence. Če dela kot samostojni obrtnik, je zadolžen tudi za promocijo in oglaševanje svojih storitev.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja različne materiale in gradbeniška ter pleskarska in tapetna orodja, kot so noži, čopiči, valjčki, krtače in brusni papirji. Osnovni pripomoček so tapete in lepila. Tapetne pole običajno reže na tapetnih mizah. Za pripravo stenskih ali stropnih površin uporablja cement, kite in druge izravnalne mase ter sredstva za čiščenje. Pomaga si z lestvijo, sesalcem in prenosnimi svetilkami. Materiale in orodja uporablja v skladu s priloženimi navodili.

Kakšni so izdelki in storitve polagalca tapet?

Polagalec tapet s tapetami različnih vzorcev opremi notranjost bivanjskih in drugih prostorov. Njegova storitev nudi estetski in dekorativni užitek.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic polagalca tapet?

Oseba, ki opravlja ta poklic, mora biti natančna, imeti mora dobro razvit čut za estetiko. Znati mora prisluhniti željam in potrebam naročnikov. Biti mora komunikativna in prilagodljiva.

Poklic - polagalec tapet

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu polagalca tapet?

Polaganje tapet lahko povzroči ureznine, odrgnine ali druge poškodbe. Možne so bolečine v križu, hrbtenici ali ramenih. Delo poteka na višini, zato obstaja nevarnost padca. Posameznik se lahko izogne morebitnim nevarnostim, če upošteva priporočila za varnost pri delu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic polagalca tapet?

Zahteva se ustrezna gradbeniška srednješolska poklicna izobrazba. V času šolanja se posameznik nauči osnov slikopleskarstva, risanja, gradbeništva in pleskanja.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Tapetna, pleskarska, gradbeniška in slikopleskarska znanja pridobi na srednji poklicni šoli. Poznati mora ustrezne materiale in pripomočke, ki ji potrebuje pri polaganju tapet. Dodatno se lahko izobražuje na različnih delavnicah, seminarjih ali tečajih. Kot obrtnik potrebuje obrtno dovoljenje – vpisan mora biti tudi v obrtni register. Ker delo poteka na terenu, mora imeti tudi vozniški izpit.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti polagalca tapet?

Zaželene so dobre ročne spretnosti. Polagalec tapet mora biti natančen in umetniško podkovan. Imeti mora smisel za estetiko. Delo zahteva dobro fizično pripravljenost in občutek za ravnotežje. Polagalec rokuje z različnimi materiali, zato lahko alergije predstavljajo oviro pri opravljanju poklica.

Kje se lahko zaposli polagalec tapet?

Zaposli se lahko kot samostojni obrtnik ali pa je zaposlen pri drugem obrtniku oz. obrtnem podjetju.

Kakšna so delovna področja polagalca tapet?

Delovna področja obsegajo svetovanje, načrtovanje in organiziranje specifične gradbeniške dejavnosti. Polagalec tapet ima opravka tudi s finančnim poslovanjem.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v notranjih prostorih stavb, kjer polaga tapete. Izpostavljen je prahu, umazaniji ter različnim materialom in sredstvom, ki lahko oddajajo močne vonjave. Pri delu večinoma stoji, se sklanja ali steguje. Velikokrat prenaša in dviguje težja bremena. Tapete lahko polaga sam ali v sodelovanju s sodelavci. Pri delu je mobilen.

Kakšne so možnosti zaposlovanja polagalca tapet?

Polagalec tapet je zaposlen na področju gradbeništva, kot samostojni obrtnik ali pri drugih obrtnih podjetjih. Zaposlitev lahko najde v slikopleskarstvu ali restavratorstvu.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?