Polagalec keramičnih ploščic - poklic

Polagalec keramičnih ploščic

Polagalec keramičnih ploščic pripravlja podlago, nanaša vezivo, reže, brusi in polaga ploščice, pripravlja fugirno maso in fugira.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja polagalec keramičnih ploščic?

Izbira in pripravlja ustrezno orodje ter pripomočke in zaščiti površine v času izvajanja del. Ploščice lepi na stene in na tla. Pri tem mora biti pazljiv na vzorec in linijo polaganja. Ko so ploščice položene, polagalec odstrani odvečno vezivo in ploščice zafugira. Pri polaganju skrbi za estetski izgled in za odpornost proti vlagi ter za trpežnost ploščic. Med delom se drži predpisanih navodil izdelovalcev ploščic za zagotovljeno kakovostno delo.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki polagalca so: ravnilo, kladivo, sekalo, meter, klešče za ščipanje in lomljenje ploščic, vodna tehtnica, pleskarska in zobčasta lopatica, rezalnik za ploščice, vlagomer, fugirni križci, ploščice, lepila, cementne malte, izravnalne mase, delovne skice in načrti.

Kakšni so izdelki in storitve polagalca keramičnih ploščic?

Polagalec keramičnih ploščic poskrbi za estetsko dovršen izgled kopalnic, predsob, kuhinj, hodnikov, teras, balkonov in kopališč.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic polagalca keramičnih ploščic?

Posameznik mora imeti občutek za estetiko, biti mora natančen, komunikativen in upoštevati želje naročnikov.

Poklic - polagalec keramičnih ploščic

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu polagalca keramičnih ploščic?

Pri delu mora polagalec uporabljati delovno obleko, rokavice in ščitnike za kolena, saj lahko pride do ureznin, bolečin v hrbtu in poškodb kolen. Za varno opravljanje dela mora upoštevati navodila za varstvo pri delu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic polagalca keramičnih ploščic?

Za opravljanje poklica mora imeti posameznik končano triletno poklicno gradbeno šolo (program za zaključna gradbena dela).

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Za opravljanje dela mora imeti opravljen preizkus iz strokovne usposobljenosti in pridobiti obrtno dovoljenje. Pomembno je, da posameznik pozna izdelavo načrtov, tehnično risanje z branjem, da pozna relevantno tehnologijo in lastnosti ter vrste materialov, s katerimi upravlja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti polagalca keramičnih ploščic?

Posameznik mora imeti dobre psihofizične sposobnosti, občutek za fino obdelavo in imeti spretne roke. Imeti mora tudi dobro prostorsko predstavo in dobro razlikovati med različnimi barvnimi odtenki.

Kje se lahko zaposli polagalec keramičnih ploščic?

Kakšna so delovna področja polagalca keramičnih ploščic?

Posameznik je lahko samozaposlen, lahko se zaposli v obrtnem podjetju ali v prodaji keramičnih ploščic. Opravlja tudi administrativno delo ter svetuje naročnikom.

Kakšne so razmere za delo?

Delo opravlja stoje, čepe in kleče v zaprtih prostorih, med delom se pogosto prepogiba. Delo je fizično naporno, saj pogosto prenaša raznolika bremena in ročno pripravlja material.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?