Pivovar - poklic

Pivovar

Pivovar je oseba, ki dela v proizvodnji piva, pripravi surovin in pomožnih sredstev, kot so slad, ječmen, kvas in polnjenje piva.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja pivovar?

Pivovar opravlja zahtevna tehnično-operativna dela v živilstvu. Področje dela pivovarja obsega: pripravo slada, sprejemanje, čiščenje in skladiščenje ječmena, namakanje ječmena, kontroliranje kaljenja, sušenje zelenega slada, čiščenje in skladiščenje, kuhanje prvine s hmeljem in nadzorovanje hlajenja, sedimentacije in obdelave prvine.

Delovni pripomočki:

Pivovar pri svojem delu uporablja različna orodja, opremo, stroje in računalniško vodeno procesno opremo.

Kakšni so izdelki in storitve pivovarja?

Pivovar dela pri proizvodnji piva, spremlja potek proizvodnje in ocenjuje kakovost piva. Pri tem skrbi za higieno pri delu.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic pivovarja?

Pomembno je, da je sposoben pomnjenja podatkov, miselne koncentracije in da delo opravlja odgovorno. Pomemben je smisel za osebno higieno in zagotavljanje higienske neoporečnosti izdelkov.

Poklic - pivovar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu pivovarja?

Do poškodb lahko pride zaradi nepazljivosti, uporabe strojev in orodja.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic pivovarja?

Za poklic pivovarja se zahteva končana srednja poklicna izobrazba živilske smeri.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Skozi izobraževanje pridobi teoretična in praktična znanja, kjer spozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil. Spozna se tudi z osnovnimi procesi delovanja strojev in naprav, tehnologijo pridelave in izdelave sledu pivine do osnov organizacije, ekonomije in računalništva. Pomembno je tudi znanje sanitarnih predpisov in higiene.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti pivovarja?

Pomembno je dobro pomnjenje, spretnost rok, motorična gibljivost in dober sluh.

Kje se lahko zaposli pivovar?

Pivovar se lahko zaposli v pivovarni.

Kakšna so delovna področja pivovarja?

Delovna področja pivovarja obsegajo upravljanje naprav, prevzem in pripravo surovin za izdelavo piva, proizvodnjo sladu, varjenje pivine in zorenje piva, filtracijo, stabilizacijo piva, pripravo za polnjenje in polnjenje piva.

Kakšne so razmere za delo?

Večino dela opravi v obratni proizvodnji. Velikokrat je izpostavljen višjim temperaturam, visoki vlažnosti, mokroti in agresivnim kemijskim sredstvom. Delo večinoma opravlja stoje, kjer se veliko prepogiba in obrača.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.