Pečar - poklic

Pečar

Delo pečarja je izgradnja ali prenova peči. Naročniku svetuje pri izbiri materiala, se dogovori o velikosti in izgledu peči ter o stroških dela.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja pečar?

Delo pečarja zajema izdelavo pečnic za peči, postavljanje lončenih in krušnih peči, štedilnikov in kaminov. Zaradi pojava centralnega ogrevanja so se mnogi pečarji preusmerili v delo polaganja keramičnih ploščic.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki pečarja so zidarska orodja, rezalne naprave, lepila, raznolike oblike in vrste pečenic in orodja za montažo in demontažo peči. Za kakovostno in varno ogrevanje mora za opravljanje dela poznati tehnično dokumentacijo, arhitekturni načrt in razvod dimovodov.

Kakšni so izdelki in storitve pečarja?

Storitve pečarja so svetovanje naročnikom pri izbiri materiala, izgledu in velikosti peči ter izgradnja ali prenova le-teh.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic pečarja?

Posameznik mora poznati ogrevalne naprave iz preteklosti, spremljati mora razvoj na področju novogradenj in uporabe sodobnih materialov.

Poklic - pečar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu pečarja?

Za varno opravljanju dela je pomembna požarna varnost, pravilen razvod cevi, pečar mora poznati ukrepe za preprečevanje onesnaženja zraka in med delom uporabljati zaščitno obleko in rokavice.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic pečarja?

Za opravljanje poklica pečarja mora imeti posameznik opravljeno srednjo poklicno izobraževanje, po opravljenem mojstrskem ali delovodskem izpitu lahko nadaljuje šolanje na višji šoli.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Znanje za opravljanje poklica pečar pridobi na podlagi poklicno-tehniškega izobraževanja, katerega zaključi z mojstrskim ali delovodskim izpitom in pridobitvijo naziva pečarski mojster/mojstrica. Posameznik mora pri svojem delu znati svetovati strankam, poznati postopke obnove in postavitve peči, predpise o požarni in ekološki varnosti, poznati različne postopke zidanja peči, pleskarskih del in ometov ter vrste izolacije.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti pečarja?

Za opravljanje dela so potrebne dobre psihofizične sposobnosti, saj delo zahteva prenašanje težke opreme. Imeti mora dober vid in otip ter voh, saj lahko npr. ravno na podlagi vonja zazna možne napačne povezave pri preizkusu peči.

Kje se lahko zaposli pečar?

Kakšna so delovna področja pečarja?

Področja dela so izdelava, postavitev, priprava in vzdrževanje kaminske peči na pelete ali drva in montaža akumulacijske peči ali akumulacijskega kamina.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere za delo se razlikujejo od vrste delovišča: obnavljanje lončenih peči, izdelovanje pečenic in izdelava ali popravilo keramične peči v novejšem stanovanjskem objektu; slednje je za pečarje najbolj prijazno.

Kakšne so možnosti zaposlovanja pečarja?

Pečar se lahko zaposli kot samostojni obrtnik ali dobi zaposlitev v gradbenem podjetju.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?