Oskrbovalec in negovalec na domu - poklic

Oskrbovalec in negovalec na domu

Oskrbovalec in negovalec na domu skrbi za starejše in bolne ljudi, za ljudi z duševno, govorno in gibalno prizadetostjo, z okvaro sluha, govora in vida.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja oskrbovalec in negovalec na domu?

Običajno pomaga starejšim bolnim ljudem in ljudem z različnimi prizadetostmi na njihovem domu. Oskrbovalec skrbi za ustrezno jemanje zdravil, pomaga pri gospodinjskih opravilih (priprava obrokov, nakupovanje hrane, pranje in likanje oblačil, skrb za bivalno okolje), nudi pomoč pri osebni negi ter socialni oskrbi (pomaga pri ohranjanju stikov z družino in okolico). Naloga oskrbovalca je tudi urejanje formalnih obveznosti (bančni opravki, pošta in plačilo stroškov). Vodi evidenco dela, zapisuje opažanja v dnevnik in se udeležuje sestankov s člani delovne skupine.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki oskrbovalca so: oprema za hišna opravila, enostavna orodja in potrebščine za osebno nego. Pomemben pripomoček je avtomobil, saj oskrbovanci potrebujejo prevoz do zdravnikov, oskrbnik pa mora za oskrbovance tudi kupovati hrano in različne gospodinjske pripomočke.

Kakšni so izdelki in storitve oskrbovalca in negovalca na domu?

Negovalec pomaga oskrbovancem pri dnevnih opravilih.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic oskrbovalca in negovalca na domu?

Posameznik mora biti odgovoren, potrpežljiv, imeti željo za delo z ljudmi, znati mora prisluhniti in prepoznati želje in potrebe oskrbovancev. Potrebna je sposobnost hitrega in mirnega ukrepanja v različnih situacijah (v primeru padca ali poslabšanja zdravstvenega stanja oskrbovanca). Morajo spoštovati zasebnost in lastnino oskrbovanca.

Poklic - oskrbovalec in negovalec na domu

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu oskrbovalca in negovalca na domu?

Nevarnosti, ki jim je oskrbovalec med delom izpostavljen, so predvsem stresne razmere, nalezljive bolezni in obremenitev hrbtenice, možna pa je tudi poklicna izgorelost. Pomembno je, da je oskrbovalec med delom ustrezno zaščiten in da redno hodi na zdravstvene preglede.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic oskrbovalca in negovalca na domu?

Posameznik mora za opravljanje poklica pridobiti poklicno kvalifikacijo v okviru certifikatnega sistema. Posameznik dobi veljavno listino na osnovi preizkusa znanja, na podlagi katerega je potrjena ustrezna usposobljenost za izvajanje dela. Ker gre za zahtevno delo, je potrebno večletno usposabljanje ali delo z ljudmi na področju socialnega varstva.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje oskrbovalec in negovalec na domu za opravljanje svojega dela?

Za opravljanju poklica je potrebna vrsta znanj, večletno usposabljanje ali delo z ljudmi na področju socialnega varstva, saj gre za zahtevno delo.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti oskrbovalca in negovalca na domu?

Potrebne so dobre psihofizične sposobnosti, saj se posameznik pogosto znajde v stresnih situacijah, v katerih mora ostati miren in razsoden. Delo je fizično naporno, saj mora oskrbovalec med delom tudi dvigovati oskrbovance, zato je pomembno, da posameznik nima težav s hrbtenico.

Kje se lahko zaposli oskrbovalec in negovalec na domu?

Delovna področja oskrbovalca so domovi za starejše, pomoč na domu oskrbovanca v okviru centrov za socialno delo ali kot dejavnosti na podlagi zasebnega dela.

Kakšna so delovna področja oskrbovalca in negovalca na domu?

Gre za terensko delo, ki poteka na domu oskrbovanca, kjer zaposleni izvaja gospodinjska opravila, osebno nego in razne druge opravke, kot je urejanje zadev na pošti, banki in podobno.

Kakšne so razmere za delo oskrbovalca in negovalca na domu?

Kakšne so možnosti zaposlovanja oskrbovalca in negovalca na domu?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.