Osebni trener - poklic

Osebni trener

Osebni trener pripravi in nadzira trening, s katerim posameznikom pomaga pri boljšemu počutju in samozavesti ter nadziranju telesne teže. Posamezniki, ki trenirajo s pomočjo osebnega trenerja, pridobivajo na moči, krepijo zdrav način življenja in izboljšujejo kvaliteto življenja. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja osebni trener?

Organizira in vodi trening za posameznike ali skupine ljudi. Načrt treninga pripravi glede na želje, zdravstveno stanje in telesne zmogljivosti udeležencev. V kombinaciji z nasveti o zdravem načinu prehranjevanja in življenjskega stila zvišuje vzdržljivost in izboljšuje fizične zmogljivosti posameznika. 

Delovni pripomočki:

Trenerjevi pripomočki so orodja, naprave in uteži v fitnes centrih in telovadnicah, ki so namenjene izboljševanju mišične zmogljivosti in telesne koordinacije. Trening zahteva veliko gibanja in fizične aktivnosti, zato morajo biti osebni trener in udeleženci oblečeni v udobna, elastična in zračna oblačila ter obuti v primerne športne superge. Uporabljajo tudi prehranska dopolnila in dodatke. Treninge, vaje, spremembe v mišični masi in teži dokumentirajo v dnevnike in vodijo evidence. 

Kakšni so izdelki in storitve?

Osebni trener sestavi načrt treninga, ki običajno vključuje vadbo, prilagojen jedilnik ter druge nasvete za zdravo življenje. S treningom trener posameznikom ali skupini ljudi pomaga do želene telesne teže, telesne moči, samozavesti in dobrega počutja. 

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic osebnega trenerja?

Posameznik, ki opravlja poklic osebnega trenerja, je dober voditelj, zna opazovati in prisluhniti potrebam drugih. Je energičen, komunikativen in pozna zakonitosti zdrave in pravilne vadbe. Je prilagodljiv, potrpežljiv, odločen in dober motivator. 

Poklic - osebni trener

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu osebnega trenerja?

Poškodbe pri opravljanju poklica lahko nastopijo pri nepravilnem izvajanju vaj ali pretirani telesni obremenitvi. 

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic osebnega trenerja?

Prvostopenjsko univerzitetno izobrazbo lahko bodoči osebni trenerji pridobijo na Fakulteti za šport v Ljubljani (smer kineziologija). Drugostopenjsko univerzitetno izobrazbo pa lahko dokončajo na Pedagoški fakulteti v Mariboru (smer športno treniranje).

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje osebni trener za opravljanje svojega dela?

V sklopu študija posamezniki pridobijo znanje o pripravi in vodenju vaj v fitnes centrih. Opravljanje dela zahteva osnovno znanje medicine in človeške anatomije ter poglobljeno znanje iz biomehanike športa, gibalnega razvoja, športne pedagogike in prehrane ter rekreacije. Osebni trener mora prav tako poznati različne športne panoge ter vrste športnih aktivnosti. 

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti osebnega trenerja?

Delo zahteva posameznika, ki je v odlični psihofizični kondiciji. Ima dobre komunikacijske spretnosti, je dober motivator in je sposoben delati v skupini.

Kje se lahko zaposli osebni trener?

Osebni trener se lahko zaposli v fitnes centrih ali drugih vadbenih prostorih. Delo lahko opravlja tudi kot samostojni osebni trener in treninge izvaja pri strankah doma.

Kakšna so delovna področja osebnega trenerja?

Poleg priprave in vodenja treningov osebni trener strankam svetuje tudi o zdravem načinu življenja. Načrt treninga in jedilnik trener pripravi glede na želje, cilje in zmogljivosti vsakega posameznika. Spremlja njihov napredek in načrt sproti prilagaja.

Kakšne so razmere za delo osebnega trenerja?

Delo večinoma poteka v prostorih, ki so opremljeni za vadbo ali na prostem. Trening izvaja s posamezniki ali v manjših skupinah ljudi. Delovnik je odvisen od načrta vadbe in urnika strank, ki vadijo s pomočjo osebnega trenerja.

Kakšne so možnosti zaposlovanja osebnega trenerja?

Storitve osebnega trenerja so zaradi sodobnega načina življenja vedno bolj zaželene. 

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za šport, smer kineziologija

Pedagoška fakulteta, smer športno treniranje