Organizator kongresov - poklic

Organizator kongresov

Organizator kongresov pripravlja in načrtuje kongrese, koordinira in se dogovarja za izvedbo kongresa ter se dogovarja za dodatne storitve.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja organizator kongresov?

Zadolžitve organizatorja so: svetovanje, izdelovanje registracijskega seznama udeležencev, zbiranje prijav, potrjevanje udeležbe, izdelava finančnega obračuna, vodenje evidence vplačil, registracija, vodenje in rezervacija ter potrjevanje hotelskih namestitev.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki organizatorja so različna sredstva za komunikacijo, pogodbene dokumentacije in poročila.

Kakšni so izdelki in storitve organizatorja kongresov?

Storitve organizatorja so priprava, načrtovanje, koordiniranje in izpeljava kongresa.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic organizatorja kongresov?

Posameznik mora biti komunikativen, družaben, urejen, odgovoren, pripravljen mora biti na stresne situacije in daljši delovnik.

Poklic - organizator kongresov

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu organizatorja kongresov?

Posameznik mora biti pripravljen na stresne situacije in delo pod pritiskom.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic organizatorja kongresov?

Za opravljanje poklica je potrebna visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba družboslovne ali ekonomske smeri.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje organizator kongresov za opravljanje svojega dela?

Posameznik mora poznati trženje, komunikacijske tehnike in metode pri delu z ljudmi, znajti se mora pri delu v skupini in se znati sporazumevati v vsaj enem svetovnem jeziku.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti organizatorja kongresov?

Posameznik mora imeti dobre psihofizične sposobnosti, saj opravlja stresno in zahtevno delo, ki pogosto zahteva dolg delavnik.

Kje se lahko zaposli organizator kongresov?

Kakšna so delovna področja organizatorja kongresov?

Pripravlja in organizira kongrese na različnih področjih: politične, strokovne, znanstvene kongrese, kongrese športnih zvez in interesnih združenj.

Kakšne so razmere za delo organizatorja kongresov?

Delo opravlja v zaprtem prostoru v pisarni, kjer se preko elektronskih medijev in telefona dogovarja za izvedbo kongresov.

Kakšne so možnosti zaposlovanja organizatorja kongresov?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Za opravljanje poklica je potrebna visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba družboslovne ali ekonomske smeri.