Organizator kmetijskega podjetništva - poklic

Organizator kmetijskega podjetništva

Organizator kmetijskega podjetništva vodi kmetijo z namenom povečanja koristi in prihodka kmetije ter ohranjanje podeželja z uravnoteženim razvojem podeželskih območij.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja organizator kmetijskega podjetništva?

Naloga organizatorja je, da pouči kmetovalce o novostih v kmetijstvu, jim predlaga smiselne možnosti prestrukturiranja dejavnosti s ciljem dviga konkurenčnosti njihovih kmetij in večjega dobička. Organizira seminarje, kjer kmetom pomaga pri reševanju njihovih težav in jim predstavlja novosti ter možnosti za razvoj kmetij. Tudi sam se udeležuje strokovnih seminarjev in se nenehno izobražuje.

Delovni pripomočki:

Za opravljanje dela uporablja računalnik, s katerim vodi dokumentacijo, najde potrebne informacije o razpisanih programih in preko katerega se izobražuje. Poleg računalnika uporablja tudi strokovno literaturo, priročnike, zakonodajo in se udeležuje seminarjev. Delo je terensko, zato uporablja službeno vozilo.

Kakšni so izdelki in storitve organizatorja kmetijskega podjetništva?

Storitev organizatorja je strokovno vodenje prenove kmetije z namenom povečanja koristi in prihodka kmetije ter ohranjanje podeželja z uravnoteženim razvojem podeželskih območij.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic organizatorja kmetijskega podjetništva?

Posameznik mora imeti za opravljanje poklica organizatorja interes za izobraževanje na področjih, ki so povezana s poklicem, biti mora samoiniciativen, komunikativen, odgovoren, nekonflikten, uglajen, sposoben logičnega razmišljanja in smisel za delo z ljudmi.

Poklic - organizator kmetijskega podjetništva

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu organizatorja kmetijskega podjetništva?

Delo opravlja v sedečem položaju za računalnikom, kar povzroči obremenitev oči in hrbtenice. Poklic organizatorja je lahko tudi dokaj stresen zaradi možnih zavrnitev dela s strani morebitnih strank.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic organizatorja kmetijskega podjetništva?

Pogoj za opravljanje poklica je končana višješolska ali visokošolska izobrazba smeri biotehniških ved. 

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje organizator kmetijskega podjetništva za opravljanje svojega dela?

Za opravljanje poklica je zahtevana višješolska ali visokošolska izobrazba, izpit B kategorije, poznavanje razpisanih programov, spletnih aplikacij, uporabe računalniških programov, poznavanje socialnih razmer na kmetijah, zakonodaje in občutek za delo z ljudmi.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti organizatorja kmetijskega podjetništva?

Organizator mora biti mobilen, komunikativen, razgledan, poznati mora zakonodajo in vzbujati občutek zaupanja v njegove strokovne sposobnosti.

Kje se lahko zaposli organizator kmetijskega podjetništva?

Kakšna so delovna področja organizatorja kmetijskega podjetništva?

Zaposlitev je možna v podjetjih, ustanovah in v javnem sektorju, kjer se spopadajo s pospeševanjem kmetijstva.

Kakšne so razmere za delo organizatorja kmetijskega podjetništva?

Organizator opravlja delo v pisarni in na terenu. Pisarniško delo je povezano z iskanjem primernosti izvajanja razpisanih programov, urejanjem dokumentacije, uporabo telekomunikacijskih orodij, spremljanjem predpisov in stalna komunikacija s strankami.

Kakšne so možnosti zaposlovanja organizatorja kmetijskega podjetništva?

Zaposlitev je možna v podjetjih, ustanovah in v javnem sektorju, kjer se spopadajo s pospeševanjem kmetijstva.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Biotehniška fakulteta

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici