Operater na CNC-stroju - poklic

Operater na CNC-stroju, kovinarstvo

Operater na CNC stroju je odgovoren za vodenje računalniško nadzorovanega stroja v proizvodnji, ki proizvaja različne izdelke, sestavne dele ali pa samostojne predmete. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja operater na CNC stroju?

Delo operaterja na CNC stroju je delo, ki je v svetu proizvodnje izredno pomembno. Operater računalniško nadzoruje in izvaja celoten postopek izgradnje oz. nastanka določenega izdelka ali pa sestavnega dela predmeta, ki je lahko samostojna stvar ali pa del katere druge naprave, aparata ali stroja. CNC stroj pripravi z vnosom programa, po katerem bo stroj izdelal določen izdelek. Zadolžen je za reden servis CNC stroja, hkrati pa tudi skrbi za higienske standarde in čisto delovno okolje v okolici strojev. 

Kakšni so delovni pripomočki operaterja na CNC stroju:

Delovni pripomočki operaterja CNC stroja se razlikujejo glede na tip CNC naprave, s katero operater rokuje. Njegov glaven pripomoček je CNC stroj, programska oprema, priročniki in drugi pripomočki, s katerimi si pomaga pri nadzorovanju omenjenega stroja. 

Kakšni so izdelki in storitve operaterja na CNC stroju?

Končni izdelek oz. storitev CNC operaterja je vnos programa v stroj in posledično kvalitetna izdelava izdelka, ki ga mora CNC stroj izdelati.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic operaterja na CNC stroju?

Posameznik mora biti potrpežljiv, vesten in strokoven. Mora biti natančen in posedovati čut za odgovornost, da se obrani morebitnih nevarnosti pri delu.

Poklic - operater na CNC-stroju

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu operaterja na CNC stroju?

Gre za delo, ki je izredno precizno in kjer lahko delavec ob manjši nepravilnosti z napačnim vnosom zlahka obremeni proizvodnjo stroja. 

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic operaterja na CNC stroju?

Izobrazba, ki se za opravljanje tega poklica zahteva, izhaja iz katere izmed strojno ali računalniško usmerjenih poklicnih srednjih šol. Opravljanju tega poklica so namenjeni tudi 50-urni tečaji, s katerimi lahko posameznik osvoji vsa potrebna znanja za opravljanje tega dela. 

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje operater na CNC stroju za opravljanje svojega dela?

Biti mora strokovno podkovan, natančen, umirjen in sposoben jasnega ter logičnega razmišljanja. Poznati mora osnove elektronike in računalniškega opravljanja, sestave vezja, signalov in vseh komponent v elektroniki.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti operaterja na CNC stroju?

Operater na CNC stroju mora imeti dobro razvit čut za natančnost. Mora biti sposoben komunicirati z različnimi ljudmi in se znati orientirati v prostoru, predvsem pa mora biti zdrav in pripravljen na delo v različnih pogojih, hkrati pa je potrebno opraviti tudi izpit iz varnosti pri delu. 

Kje se lahko zaposli operater na CNC stroju?

Operater na CNC stroju je zaposljiv na vseh področjih, kjer so dela povezana z proizvodnjo katerihkoli izdelkov v okviru industrije.

Kakšna so delovna področja operaterja na CNC stroju?

Operater na CNC stroju se lahko zaposli povsod, kjer so dela povezana z industrijsko gradnjo kovinskih, avtomobilskih, plastičnih in steklarskih produktov. 

Kakšne so razmere za delo operaterja na CNC stroju?

Področje dela operaterja CNC strojev izhaja predvsem iz dela v notranjih prostorih, odvisno od tipa aparature, ki jo sestavlja ali pa servisira. Delovno okolje je navadno postavljeno v industrijski obrat. 

Kakšne so možnosti zaposlovanja operaterja na CNC stroju?

Možnosti zaposlitve so odvisne od trenutno razpisanih delovnih mest. 

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Izobrazba, ki se za opravljanje tega poklica zahteva, izhaja iz katere izmed strojno ali računalniško usmerjenih poklicnih srednjih šol. Opravljanju tega poklica so namenjeni tudi 50-urni tečaji, s katerimi lahko posameznik osvoji vsa potrebna znanja za opravljanje tega dela.