Okrožni sodnik - poklic

Okrožni sodnik

Okrožni sodnik je pravni strokovnjak s pravosodnim izpitom, ki v praksi utemeljuje sodno vejo oblasti preko opravljanja sodniške funkcije. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja okrožni sodnik?

Funkcija sodnika predstavlja del pravosodnega sistema v sodni veji oblasti. Vodi sodne obravnave v kazenskih in civilnih postopkih in se spoprijema z dokazi, ki nakazujejo na dejansko stanje, na podlagi katerega lahko skladno z ugotovitvami v določeni zadevi presoja. Deluje v okviru okrožnega sodišča. 

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki sodnika so: ustava, zakoni, podzakonski akti, osebni računalnik, spisi posameznih zadev ter toga, obvezno oblačilo, ki ga mora sodnik nositi na sodišču.   

Kakšni so izdelki in storitve?

Končni izdelek sodnika je sodba ali pa sklep. 

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic okrožnega sodnika?

Posameznik mora biti potrpežljiv, pozoren na podrobnosti, biti mora vesten, odgovoren in strokoven. Biti mora organiziran, fleksibilen in kreativen, psihična stabilnost pa je ključna. Vzgib mora izhajati predvsem iz pravičnosti in želje za delo z ljudmi. Biti sodnik ni zgolj poklic, je poslanstvo.

Poklic - okrožni sodnik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu okrožnega sodnika?

Posebnih nevarnosti pri delu sodnika, razen potencialne možnosti izgorelosti, ni. 

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic okrožnega sodnika?

Izobrazba, ki se za opravljanje poklica sodnika zahteva, izhaja iz uspešno zaključene Pravne fakultete, pripravništva, opravljenega pravniškega državnega izpita ter kandidature v sklopu sodišča.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje okrožni sodnik za opravljanje svojega dela?

Biti mora strokovno podkovan, natančen, umirjen in sposoben jasnega ter logičnega razmišljanja, imeti dobro razvite kognitivne sposobnosti in osvojena znanja s področja sociodinamike. Obvladati mora umetnost jezika in dobro poznati vso strokovno literaturo. Biti mora izviren, prepričljiv, včasih tudi hudomušen, predvsem pa iznajdljiv. Ignorantia iuris nocet – nepoznavanje prava škoduje.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti okrožnega sodnika?

Sodnik mora imeti dobro razvite sposobnosti analitičnega razmišljanja in metodičen pristop do problemov. Biti mora empatičen in razumeti težo svojih odločitev, ki neposredno vplivajo na potek življenjsko pomembnih dogodkov stranke. Biti mora inteligenten, bistroumen in poznati zakone. 

Kje se lahko zaposli okrožni sodnik?

Na sodišču.

Kakšna so delovna področja okrožnega sodnika?

Področja dela okrožnega sodnika segajo na vsa področja življenja posameznika. Teme, ki jih v pristojnosti okrožnega sodišča pokriva, obsegajo civilno-pravne zadeve, kazensko-pravne zadeve in zadeve delovnega prava.

Kakšne so razmere za delo okrožnega sodnika?

Delo sodnika je dokaj statično, poteka v zaprtih klimatiziranih prostorih ter pisarnah. 

Kakšne so možnosti zaposlovanja okrožnega sodnika?

Možnosti zaposlitve so dobre, saj gre za poklic, ki bo vselej iskan. 

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Pravna fakulteta