Okrajni sodnik - poklic

Okrajni sodnik

Okrajni sodnik je pravni strokovnjak s pravosodnim izpitom, ki v praksi utemeljuje sodno vejo oblasti preko opravljanja sodniške funkcije. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja okrajni sodnik?

Funkcija sodnika predstavlja del pravosodnega sistema v sodni veji oblasti. Vodi sodne obravnave v kazenskih in civilnih postopkih in se spoprijema z dokazi, ki nakazujejo na dejansko stanje, na podlagi katerega lahko skladno z ugotovitvami v določeni zadevi presoja. Deluje v okviru okrajnega sodišča. 

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki sodnika so: ustava, zakoni, podzakonski akti, osebni računalnik, spisi posameznih zadev ter toga, obvezno oblačilo, ki ga mora sodnik nositi na sodišču.   

Kakšni so izdelki in storitve?

Končni izdelek sodnika je sodba oz. sklep.  

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic okrajnega sodnika?

Posameznik mora biti potrpežljiv, pozoren na podrobnosti, biti mora vesten, odgovoren in strokoven. Biti mora organiziran, fleksibilen in kreativen, psihična stabilnost pa je ključna. Vzgib za delo mora izhajati predvsem iz pravičnosti in želje za delo z ljudmi. Biti sodnik ni zgolj poklic, je poslanstvo. 

Poklic - okrajni sodnik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu okrajnega sodnika?

Posebnih nevarnosti pri funkciji sodnika, razen potencialne možnosti izgorelosti, ni. 

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic okrajnega sodnika?

Izobrazba, ki se za opravljanje poklica sodnika zahteva, izhaja iz uspešno zaključene Pravne fakultete, pripravništva, opravljenega pravniškega državnega izpita ter kandidature v sklopu sodišča.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje okrajni sodnik za opravljanje svojega dela?

Biti mora strokovno podkovan, natančen, umirjen in sposoben jasnega ter logičnega razmišljanja, imeti dobro razvite kognitivne sposobnosti in osvojena znanja s področja sociodinamike. Obvladati mora umetnost jezika in dobro poznati vso strokovno literaturo. Biti mora izviren, prepričljiv, včasih tudi hudomušen, predvsem pa iznajdljiv. Ignorantia iuris nocet – nepoznavanje prava škoduje.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti okrajnega sodnika?

Okrajni sodnik mora imeti dobro razvite sposobnosti analitičnega razmišljanja in metodičen pristop do problemov. Biti mora empatičen in razumeti težo svojih odločitev, ki neposredno vplivajo na potek življenjsko pomembnih dogodkov stranke. Biti mora inteligenten, bistroumen in poznati zakone. 

Kje se lahko zaposli okrajni sodnik?

Na sodišču.

Kakšna so delovna področja okrajnega sodnika?

Področja dela okrajnega sodnika segajo na vsa področja življenja posameznika. Teme, ki jih v pristojnosti okrožnega sodišča pokriva, obsegajo civilno-pravne zadeve, kazensko-pravne zadeve in zadeve delovnega prava. 

Kakšne so razmere za delo okrajnega sodnika?

Delo sodnika je dokaj statično, poteka v zaprtih klimatiziranih prostorih ter pisarnah. 

Kakšne so možnosti zaposlovanja okrajnega sodnika?

Možnosti zaposlitve so dobre, saj gre za poklic, ki bo vselej iskan.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Pravna fakulteta