Odgovorni projektant v elektroenergetiki - poklic

Odgovorni projektant v elektroenergetiki

Odgovorni projektant v elektroenergetiki vodi vzdrževalna dela, montažo, regulacijo, gradnjo in nadzor na področju distribucije električne energije. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja odgovorni projektant v elektroenergetiki?

Ukvarja se s projektiranjem na področju elektroenergetike, kar predstavlja pripravo uradne upravne dokumentacije za rekonstrukcije ali pa novogradnje elektroenergetskih objektov, omrežij in naprav. Vodi vse tehnične postopke in posredno nadzoruje izvedbo del na kablovodih, daljnovodih, razdelilnih in transformatorskih objektih. Delo odgovornega projektanta leži v procesu projektiranja od začetne faze pa do konca izgradnje.  

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki projektanta v elektroenergetiki se razlikujejo glede na tip objekta. Predvsem enega izmed glavnih pripomočkov predstavlja dokumentacija in uradni dokumenti, s katerimi razpolaga. Med glavne naprave in delovne pripomočke pa sodijo generatorji, transformatorji, naprave toplotne tehnike, elektromotorji in druge naprave, stroji in orodja. 

Kakšni so izdelki in storitve odgovornega projektanta v elektroenergetiki?

Končni izdelek oz. storitev odgovornega projektanta v elektroenergetiki je kakovostno delujoča in kvalitetno projektirana elektroenergetska naprava, primerno vzdrževana in montirana.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic odgovornega projektanta v elektroenergetiki?

Posameznik mora biti potrpežljiv, pozoren na podrobnosti, biti mora vesten, odgovoren in strokoven. Mora biti natančen in posedovati kup ročnih spretnosti, da se obrani morebitnih nevarnosti pri delu. 

Poklic - odgovorni projektant v elektroenergetiki

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu odgovornega projektanta v elektroenergetiki?

Gre za delo, ki je izredno precizno in strokovno. Pred poškodbami se zavaruje s primerno zaščito, kot so gumijaste rokavice in čevlji z gumijastim podplatom.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic odgovornega projektanta v elektroenergetiki?

Izobrazba, ki se za opravljanje poklica zahteva, izhaja iz smeri elektrotehnike, za opravljanje te funkcije pa se predvideva najmanj 7. stopnja izobrazbe. Poleg univerzitetnega izobraževanja pa se predvideva tudi uspešno opravljen strokovni izpit s področja projektiranja v elektroenergetiki. 

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje odgovorni projektant v elektroenergetiki za opravljanje svojega dela?

Biti mora strokovno podkovan, natančen, umirjen in sposoben jasnega ter logičnega razmišljanja. Na profesionalnem nivoju mora poznati elektroenergetiko in strojništvo. Poleg omenjenega pa pa mora poznati tudi veljavno zakonodajo s tega področja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti odgovornega projektanta v elektroenergetiki?

Imeti mora dobro razvite ročne spretnosti, analitične sposobnosti za meritve in pa vodstvene sposobnosti za usmerjanje dela v skupini izvajalcev. Mora biti sposoben komunicirati z različnimi ljudmi in se znati orientirati v prostoru, predvsem pa mora biti zdrav in pripravljen na delo v različnih pogojih.

Kje se lahko zaposli odgovorni projektant v elektroenergetiki?

Odgovorni projektant v elektroenergetiki je zaposljiv na vseh področjih, kjer so dela povezana s projektiranjem tovrstnih objektov.

Kakšna so delovna področja odgovornega projektanta v elektroenergetiki?

Delovna področja odgovornega projektanta za elektroenergetiko izhajajo iz specializiranega projektiranja električnih naprav, ki kasneje služijo distribuciji električne energije preko različnih ponudnikov.  

Kakšne so razmere za delo odgovornega projektanta v elektroenergetiki?

Področje dela izhaja predvsem iz terenskega dela, ki se opravlja ne glede na razmere. Delovno okolje se tako razlikuje glede na tip objekta oz. stroja, s katerim je delo povezano.

Kakšne so možnosti zaposlovanja odgovornega projektanta v elektroenergetiki?

Možnosti zaposlitve so odvisne od trenutno razpisanih delovnih mest, gre pa navsezadnje za poklic, ki bo glede na potrebe prebivalstva vselej iskan. 

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Izobrazba, ki se za opravljanje poklica zahteva, izhaja iz smeri elektrotehnike, za opravljanje te funkcije pa se predvideva najmanj 7. stopnja izobrazbe. Poleg univerzitetnega izobraževanja pa se predvideva tudi uspešno opravljen strokovni izpit s področja projektiranja v elektroenergetiki. 

Smeri

Sorodni poklici