Novinar - poklic

Novinar

Novinar je oseba, ki objavlja informacije v pisnem, televizijskem ali elektronskem množičnem mediju. Od njegove pravočasnosti, zanimivosti, točnosti in pomembnosti je odvisno zadovoljstvo bralcev, poslušalcev in gledalcev.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja novinar?

Novinarsko delo spada med najbolj razgibana in raznolika dela. Njegovo delo zajema zbiranje informacij, izbiro najustreznejših oblik sporočanja, interpretacije, presoje in preverjanja zbranih dejstev in različne montaže. Pri svojem delu mora biti stalno v stiku z mediji in svetovnim dogajanjem, širiti mora splošne in posebne informacije, biti konstantno v dogajanju s časom, se udeleževati novinarskih konferenc, sej, zborovanj. Njegovo delo lahko poteka v pisarni ali na terenu. Pri svojem delu se novinar posvetuje in sodeluje z urednikom, redaktorjem, lektorjem, snemalcem, montažerjem, tehničnim urednikom oziroma režiserjem.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki novinarja so računalnik, snemalnik zvoka, modem itd. Ti pripomočki zagotavljajo dokumentacijsko oporo in omogočajo prenašanje poročil.

Kakšni so izdelki in storitve novinarja?

Novinarjev izdelek je objavljena informacija na različnih medijih.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic novinarja?

Novinar mora biti oseba, ki je radovedna, komunikativna, razumevajoča, nepristranska, samoiniciativna, potrpežljiva, vestna, natančna, vztrajna in iznajdljiva. Nujen pogoj za novinarja je visoka moralnost in poštenost.

Poklic - novinar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu novinarja?

Po nekaterih podatkih sodi novinarstvo med poklice z najvišjo stopnjo nevarnosti. Izpostavljen je tudi konstantnemu stresu in okvari vida.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic novinarja?

Od novinarja se zahteva univerzitetna diploma.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Poleg široke razgledanosti potrebuje novinar za bolj ali manj ozko specializacijo tudi posebna znanja, kot so osnove stilistike, novinarskega sporočanja, osnov komuniciranja in javnega nastopanja. Novinar mora imeti bogat besedni zaklad, radiodifuzen glas, dobro razvito jezikovno in govorno kulturo in smisel za uporabo vizualnih izraznih sredstev.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti novinarja?

Potreben je smisel za ločevanje med stranskim in bistvenim dogajanjem in poročanjem.

Kje se lahko zaposli novinar?

Zaposli se lahko v vseh medijskih hišah, ki so lahko radijske, televizijske ali pa časnikarske.

Kakšna so delovna področja novinarja?

Novinar se lahko zaposli kot poročevalec, komentator, reporter, povezovalec radijskega programa, radijski komentator, televizijski novinar in televizijski voditelj.

Kakšne so razmere za delo?

Novinar ima sicer zakonsko zagotovljen 42-urni delovni teden, toda za večino novinarjev, ki delajo v dnevnoinformativnih uredništvih, delo poteka 24 ur na dan, saj so stalno na preži za informacijami. Delo lahko traja tudi ponoči in med vikendi.

Kakšne so možnosti zaposlovanja novinarja?

Novinarji se lahko zaposlijo v domačem okolju ali pa v tujini. Od slovenskih medijev imata stalne dopisnike v tujini RTV Slovenija in Delo. Večer in Dnevnik ter POP TV imajo v zamejstvu stalne in občasne honorarne sodelavce.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Izobrazbo lahko pridobiš z zaključenim programom novinarstva na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.