Nepremičninski posrednik - poklic

Nepremičninski posrednik

Nepremičninski posrednik se ukvarja s posredovanjem med prodajalcem in kupcem ali najemnikom in najemodajalcem nepremičnine.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja nepremičninski posrednik?

Nepremičninski posrednik opravlja oglede nepremičnin, ugotavlja stanja nepremičnin, piše in sklepa pogodbe med kupci in prodajalci ali najemniki in najemodajalci, posreduje pri sklepanju poslov z nepremičninami, skrbi za funkcionalnost nepremičnin in posreduje v odnosu med kupcem in prodajalcem oz. najemnikom in najemodajalcem.

Delovni pripomočki:

Nepremičninski posrednik pri svojem delu uporablja osebni računalnik, elektronsko pošto, tiskalnik, telefon, osebno vozilo, pogodbe in zakone.

Kakšni so izdelki in storitve nepremičninskega posrednika?

Nepremičninski posrednik svetuje lastniku nepremičnine ali kupcu oz. najemniku glede nepremičnine, pripravlja pogodbe, vodi oglede in shranjuje listine.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic nepremičninskega posrednika?

Nepremičninski posrednik mora imeti dobre komunikacije spretnosti, znati mora prisluhniti strankinim željam, biti mora dostopen, prijazen, uglajen, urejen, prilagodljiv in vljuden. Imeti mora sposobnost vodenja pogovora in posredovanja med strankami. Zanimati ga morajo nepremičnine in nepremičninski trg, biti mora pošten.

Poklic - nepremičninski posrednik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu nepremičninskega posrednika?

Nepremičninski posrednik svoje delo pogosto opravlja na terenu, zato lahko pride do prometnih nesreč na poti ali do manjših poškodb v neurejenih objektih. Ker veliko časa preživi za računalnikom, je možno tudi poslabšanje vida.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic nepremičninskega posrednika?

Nepremičninski posrednik mora izpolnjevati pogoje ki so predpisani v Katalogu strokovnih znanj. Zakon o nepremičninskem poslovanju predpisuje, da mora nepremičninski posrednik vsakih pet let oz. ob spremembi predpisov opraviti dopolnilno usposabljanje v sklopu strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Nepremičninski posrednik mora pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo posrednika za nepremičnine. Imeti mora znanja iz prodaje, poslovanja, nepremičninske zakonodaje, gradbeništva, prostorskega planiranja, vrednotenja nepremičnin in nepremičninskega trga. Potrebno je tudi dobro izražanje in javno nastopanje, urejenost in uglajenost ter prijaznost.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti nepremičninskega posrednika?

Nepremičninski posrednik mora biti psihično zdrav, saj mora pri interakciji s strankami ohranjati miren ton, biti mora urejen in dostopen, saj dela z ljudmi. Pomembno je, da skrbi za svoje zdravje in se zna primerno sprostiti, saj je njegovo delo včasih lahko stresno.

Kje se lahko zaposli nepremičninski posrednik?

Nepremičninski posrednik se lahko zaposli v nepremičninski agenciji ali deluje samostojno. Lahko se zaposli tudi v gradbeno-investicijskem podjetju.

Kakšna so delovna področja nepremičninskega posrednika?

Nepremičninski posrednik si ogleduje nepremičnine, jih ocenjuje in pripravlja za oglede. Vodi oglede nepremičnin, pripravlja oglase, skrbi za komunikacijo s strankami, spremlja ponudbe na nepremičninskem trgu, vodi osebne razgovore, vodi evidence nepremičnin in arhiv nepremičnin. Njegovo delo zajema tudi pripravo in podpis pogodb, komunikacijo z notarji, gradbeniki, projektanti, odvetniki in bankami.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v pisarni in na terenu. Delavnik je lahko stalen ali fleksibilen, odvisno od vrste zaposlitve. Delovni pogoji so urejeni.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici