Muzikolog - poklic

Muzikolog

Muzikolog se ukvarja z in proučuje glasbo v vseh izraznih oblikah. Muzikologija se deli na različna področja, ta pa segajo od glasbene kritike in sociologije do analize glasbe. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja muzikolog?

Muzikolog ima dobro teoretično glasbeno znanje, pomembno je tudi, da zna brati note. Lahko ima tudi določene glasbene spretnosti, ampak ne rabi biti virtuoz.

Delovni pripomočki:

Najpomembnejši delovni pripomočki muzikologa so klavir, radio in računalnik, prav tako za svoje delo potrebuje notno črtovje in pisalo ter zbirko glasbenih zapisov.

Kakšni so izdelki in storitve?

Muzikolog raziskuje glasbeno vsebino, analizira nove glasbene pojave ali pa poučuje na šoli. 

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic muzikologa?

Kandidat za opravljanje poklica mora biti kreativen, odprt in slediti spremembam v umetnosti. 

Poklic - muzikolog

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu muzikologa?

Pri delu praviloma ne prihaja do večjih nevarnosti in resnih poškodb.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic muzikologa?

Predvidena izobrazba za poklic je univerzitetni študij muzikologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje muzikolog za opravljanje svojega dela?

Muzikolog ima univerzitetno izobrazbo, pred vpisom na program pa je zaželeno, da obiskuje glasbeno šolo zaradi potrebe po osnovnem teoretičnem glasbenem znanju. Glavni delovni pripomoček muzikologa je klavir, zato mora poznati tudi osnove klavirja. Poznati mora teoretično osnovo glasbe, njeno zgodovino, sociologijo in analizo glasbe. Sposoben je vodenja in oblikovanja glasbenih programov, pomembna pa je tudi široka kulturna razgledanost. 

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti muzikologa?

Muzikolog mora imeti posluh in dober sluh, poklic pa je primeren tudi za invalide.

Kje se lahko zaposli muzikolog?

Muzikolog se lahko zaposli v glasbenih ustanovah, v šoli (kjer opravlja pedagoško delo), pri različnih medijih ali v glasbenih knjižnicah. 

Kakšna so delovna področja muzikologa?

Delovna področja zajemajo znanstveno-raziskovalno delo raziskovanja glasbe na fakulteti. Zaposli se lahko v specializirani glasbeni knjižnici, koncertni poslovalnici, lahko organizira glasbeno dogajanje ali pa postane umetniški vodja glasbenih ustanov, dela v medijih (na televiziji ali pri časopisu), piše glasbene kritike in recenzije. 

Kakšne so razmere za delo muzikologa?

Delo je odvisno od delovnega mesta. Delavnik je ponekod stalen, drugje dinamičen. Zaposlitev je lahko redna, ali pa muzikolog dela kot honorarni delavec.

Kakšne so možnosti zaposlovanja muzikologa?

Muzikolog lahko zaposlitev najde na fakulteti ali v znanstveno-izobraževalnih ustanovah. Zaposli se lahko v Znanstveno-raziskovalnem Inštitutu Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani in v specializiranih glasbenih knjižnicah, kot sta to Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani in Slovenska filharmonija. Dela lahko tudi na radiu in televiziji ali pri časopisu, lahko pa se zaposli tudi v šoli in poučuje glasbeno vzgojo. 

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?