Mornar - poklic

Mornar

Mornar na ladji pod neposrednim nadzorom vodje krova ladjo pripravlja za iztovarjanje ali natovarjanje in spušča ali dviga pokrove skladišč. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja mornar?

Mornar vzdržuje ladjo. Pri tem skrbi za vse nekovinske in kovinske dele ladje, kar zajema njihovo čiščenje, pranje, konzervacijo, pripravo za barvanje in prekrivanje z zaščitnimi sredstvi. Ladjo pripravlja na raztovarjanje in natovarjanje, upravlja dvigala, dela na krovu in jamborih, notranjih prostorih in skupnih prostorih in skrbi za njihovo čiščenje in vzdrževanje. Skrbi za reševalno in protipožarno opremo in sodeluje pri nadzoru, pregledih in premiku tovora. 

Delovni pripomočki:

Mornar pri svojem delu uporablja različne kemikalije, čistila, orodja in naprave. 

Kakšni so izdelki in storitve?

S svojim delom mornar zagotavlja vzdrževanje ladje, opravlja pomožna dela pri natovarjanju in raztovarjanju tovora in pri prevezu in odvezu ladje. 

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic mornarja?

Kandidat za delo je skrben in ima dobre ročne spretnosti. Sposoben je dela v skupini in se je zmožen prilagoditi življenju na ladji. Izurjen je v morskih veščinah in se zna varno gibati po ladji. Pripravljen je na delo v slabem vremenu in v temi. 

Poklic - mornar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu mornarja?

Mornar dela v okolju, kjer je verjetnost za nevarnost in obolenja povečana. Pri delu mora upoštevati predpise o varnosti pri delu in uporabljati različna zaščitna sredstva, da zagotovi svojo varnost in varnost drugih. 

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic mornarja?

Za poklic mora imeti mornar opravljeno osnovno šolo in izpit varstva pri delu, zaželena je poklicna šola katerekoli smeri. 

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje mornar za opravljanje svojega dela?

Za mornarja posebna kvalifikacija ni potrebna, možnost napredovanja na delovno mesto krmarja je mogoča po nekajletnih delovnih izkušnjah. 

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti mornarja?

Mornar mora biti fizično močan in telesno zdrav. Dobro prenaša razmere na morju, spremembe klime, vlago in vročino. 

Kje se lahko zaposli mornar?

Kakšna so delovna področja mornarja?

Delo mornarja poteka na ladjah, v različnih prostorih, na krovu in na jamboru. 

Kakšne so razmere za delo mornarja?

Delo poteka na prostem in v notranjih prostorih, ob hrupu, v različnih vremenskih razmerah, na višini in v spremenljivem vremenu. Delo zahteva velik fizični napor, saj mora mornar prenašati različna bremena. Cepiti se mora proti različnim boleznim. 

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici