Mornar - motorist - poklic

Mornar – motorist

Mornar – motorist se ukvarja s poveljevanjem in upravljanjem ladijskih motorjev in ladij za prevoz tovora ali potnikov. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja mornar - motorist?

Mornar – motorist upravlja in poveljuje ladje, ki dosegajo bruto težo do 100 bruto ton in ladijske motorje, ki dosegajo moč do 250 Kw. Za opravljanje svojega dela potrebuje znanja navigacije, branja pomorskih kart, priročnikov in sredstev za navigacijo, poznavanje luči in plovnih poti, določanja točke ladje in plovbe v vseh vremenskih razmerah. Med njegove delovne naloge spadajo skrb za ladijske postroje, zagon motorjev, nadzor njihovega delovanja, zaustavitev motorjev, nadzor sistemov za hlajenje in mazanje, skrb za goriva in maziva za morje, izvajanje osebnih in kolektivnih varnostnih ukrepov. Skrbi tudi za varnost in zaščito posadke in njeno reševanje v primeru nesreče ter za ukrepe za preprečevanje onesnaževanja morja. 

Delovni pripomočki:

Mornar motorist pri svojem delu uporablja pomorske karte, kompas, priročnike in sredstva za navigacijo, označbe plovne poti, luči, maziva, goriva, ladijske instalacije, ladijsko opremo in ladijski dnevnik. 

Kakšni so izdelki in storitve mornarja - motorista?

Mornar – motorist skrbi za varno in urejeno plovbo. Poskrbeti mora, da je ladja pravočasno na cilju, da je posadka varna in plovba mirna. 

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic mornarja - motorista?

Mornar – motorist mora imeti veselje za plovbo in pomorstvo, zanimanje za upravljanje ladijskih motorjev, biti mora prilagodljiv in navajen biti zdoma. Potrebuje tudi dobre organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti.

Poklic - mornar - motorist

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu mornarja - motorista?

Mornar – motorist je izpostavljen nesrečam na morju, nasedanju ladij, požarom in morski bolezni.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic mornarja motorista?

Mornar – motorist ustrezno izobrazbo za opravljanje poklica pridobi s tečajem in izpitom za mornarja motorista v obalnem morju. Star mora biti najmanj 18 let in imeti končano najmanj osnovno šolo. Imeti mora najmanj eno leto izkušenj plovbe kot mornar ali najmanj tri leta izkušenj v plovbi s čolnom. Prav tako mora imeti dober vid in sluh.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje mornar - motorist za opravljanje svojega dela?

Mornar – motorist mora imati znanja iz pomorstva, navigacije, ladijskih postrojev, izogibanja trčenja na morju, varnostnih ukrepov in meteorologije. 

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti mornarja - motorista?

Mornar mora biti v dobrem psihičnem stanju, saj veliko časa preživi na morju in je pogosto odsoten zdoma. Imeti mora tudi dober vid in sluh ter ne sme imeti fobij pred vodo ali zaprtimi prostori. 

Kje se lahko zaposli mornar - motorist?

Mornar – motorist se lahko zaposli na ladji, ki se ukvarja s prevozom tovora ali potnikov.

Kakšna so delovna področja mornarja - motorista?

Mornar – motorist je zaposlen na tovorni ali potniški ladji, kjer skrbi za varno plovbo, upravljanje ladje, namestitev tovora, higienske in varnostne ukrepe.

Kakšne so razmere za delo mornarja - motorista?

Mornar – motorist svoje delo opravlja na ladji, na morju in v pristaniščih. Urnik dela ni določen, poteka vse dni v letu. 

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici