Monter vodovodnih naprav - poklic

Monter vodovodnih naprav

Monter vodovodnih naprav skrbi za montiranje, vzdrževanje in pregledovanje vodovodne napeljave. Ko ugotovi napako, jo popravi in poskrbi, da vse nemoteno deluje. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja monter vodovodnih naprav?

Monter vodovodnih naprav inštalira vodovodne in sanitarne naprave, izdeluje vodovodne priključke in odtoke. Že obstoječe vodovodne napeljave vzdržuje, jih pregleduje in ugotavlja njihove napake. Napake odpravlja in poskrbi, da vodovodne napeljave in naprave delujejo nemoteno. Prav tako montira in popravlja sanitarno opremo, med katero spadajo umivalniki, pipe, kadi, stranišča, tuš kabine idr. Delo je sestavljeno iz različnih postopkov, npr. polaganje cevovodov, rezanje, krivljenje, spajanje in oblikovanje cevi, izolacija cevovodov, inštalacija sanitarne opreme, priključevanje in inštalacija sistemov za pripravo tople vode, dezinfekcija omrežja, solarni sistemi in sistemi cevovodov za odvod odpadne vode. Pred začetkom dela pregleda načrte vodovodnega omrežja in pripravi posamezne dele inštalacij. 

Delovni pripomočki:

Monter vodovodnih naprav pri svojem delu uporablja ročno orodja, primeže, klešče, izvijače, naprave za ravnanje ali krivljenje, cevi, spajkalnik, ventile, pipe, umivalnike, kadi, wc školjke, vodne grelce, material za izolacijo, silikonska ali druga lepila idr. Prav tako se srečuje z garancijskimi listi, računi, dobavnicami in drugimi dokumenti. 

Kakšni so izdelki in storitve monterja vodovodnih naprav?

Monter vodovodnih naprav montira, vgrajuje, vzdržuje in popravlja vodovodne sisteme in vodovodne inštalacije. Ukvarja se z montiranjem sanitarne opreme, polaganjem cevovodov, sistemov za pripravo tople vode, solanih sistemov in sistemov za odvod odpadnih vod. 

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic monterja vodovodnih naprav?

Monter vodovodnih naprav je natančen, samoiniciativen, odgovoren, strokoven, iznajdljiv, komunikativen, zmožen samostojnega odločanja in presoje, ročno spreten, ima posluh za želje stranke, svoje delo pa opravlja strokovno in kakovostno. 

Poklic - monter vodovodnih naprav

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu monterja vodovodnih naprav?

Monter vodovodnih naprav svoje delo mnogokrat opravlja v nelagodnih položajih, kar lahko pripelje do težav s hrbtenico ali sklepi. Lahko pride tudi do poškodb zaradi nepravilne uporabe orodja, ureznin ali odrgnin ter prehladov, saj svoje delo pogosto opravlja v nedokončanih objektih. Pri svojem delu mora vedno uporabljati zaščitna sredstva in upoštevati navodila varnosti pri delu. 

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic monterja vodovodnih naprav?

Monter vodovodnih naprav mora imeti srednjo poklicno izobrazbo strojne smeri.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje monter vodovodnih naprav za opravljanje svojega dela?

Monter vodovodnih naprav mora opraviti strokovno kvalifikacijo za inštalaterja vodnih naprav. Poznati mora osnove kovinarstva, piljenje, sekanje, žaganje, rezanje, kovičenje, brušenje, izdelavo načrtov, poznavanje vodovodnih napeljav, izrisovanje in merjenje vodovodnih naprav, polaganje cevi, tesnenje, spajkanje, izolacijo in zaščito cevovodov, vgrajevanje, montažo in demontažo sanitarnih in vodovodnih naprav, vzdrževalna dela, izpolnjevanje tehnične dokumentacije, osnove tehničnega risanja, termodinamike, elektrotehnike, ekologije, varstva pri delu in računalništva. 

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti monterja vodovodnih naprav?

Monter vodovodnih naprav mora imeti dobro razvite ročne spretnosti in biti sposoben hitrega ukrepanja. Razlikovati mora barve, imeti dober občutek za ravnotežje in mišično občutljivost rok. Pomembno je, da ohranja dobro fizično pripravljenost in zdravje, saj je njegovo delo fizično naporno in poteka v različnih položajih, pogosto pa tudi dviguje težke predmete. 

Kje se lahko zaposli monter vodovodnih naprav?

Monter vodovodnih naprav se lahko zaposli v gradbeništvu, industriji ali vodovodni obrti. Lahko je tudi samozaposlen. 

Kakšna so delovna področja monterja vodovodnih naprav?

Monter vodovodnih naprav se ukvarja z montažo, vzdrževanjem in pregledovanjem vodovodne napeljave in sanitarnih predmetov. Dela lahko v industriji, gradbeništvu ali obrti, ki se ukvarja z vodovodnimi sistemi. 

Kakšne so razmere za delo monterja vodovodnih naprav?

Monter vodovodnih naprav je pri svojem delu izpostavljen vlagi, vodi, prepihu in spremembam temperature, saj pogosto dela v nedokončanih objektih. Pogosto se sooča tudi z neprijetnimi vonjavami in umazanijo. Svoje delo opravlja v različnih položajih, delo pa lahko poteka v utesnjenih prostorih ali na višini. Pogosto dviguje lažja ali težja bremena. Delo je lahko izmensko, poteka pa lahko tudi ob vikendih in praznikih. 

Kakšne so možnosti zaposlovanja monterja vodovodnih naprav?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?