Mizar - deficitarni poklic

Mizar

Mizar je oseba, ki sprejema naročila za lesene izdelke, po potrebi nariše načrte ali skice in pripravlja oz. nabavlja material. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja mizar?

Mizar pri svojem delu sprejema naročila, po potrebi riše načrte ali skice, sestavi okvirno kalkulacijo stroškov, določi rok izdelave in pripravi les ali druge materiale za izdelavo izdelka.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki mizarja so različna orodja, pripomočki in materiali za obdelavo lesa. 

Kakšni so izdelki in storitve?

Mizar izdela leseno pohištvo, s katerim si stranka opremi svoj stanovanjski objekt. 

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic mizarja?

Mizar mora imeti smisel za estetiko in oblikovanje izdelkov, ustrezen odnos do dela in ravnanja z orodjem in stroji, ustvarjalno razmišljanje in sposobnost dela v skupini.

Poklic - mizar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu mizarja?

Pri delu obstaja možnost okvare hrbtenice, sluha, sevanja in drugih poškodb, ki se lahko zgodijo med samim delom. 

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic mizarja?

Potrebna je končana srednja poklicna izobrazba iz lesarske smeri.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje mizar za opravljanje svojega dela?

Mizar mora znati risati različne načrte, poznati mora merske enote, lastnosti lesa in drugih materialov, poznati mora tehnološke postopke, predpise za varstvo pri delu in imeti znanje za samostojno obdelavo lesa.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti mizarja?

Potrebne so dobre psihofizične zmogljivosti, s poudarkom na spretnosti prstov in rok. 

Kje se lahko zaposli mizar?

Mizar deluje kot samostojni obrtnik ali v podjetju.

Kakšna so delovna področja mizarja?

Delovno področje za mizarja je samostojna obrt, kjer izdeluje lesene izdelke ali podjetje za stavbno pohištvo in gradbeništvo. 

Kakšne so razmere za delo mizarja?

Delo večinoma opravlja v zaprtih prostorih, ob prisotnosti ropota, prahu in temperaturnih sprememb. Dela pretežno stoje, s pogostim sklanjanjem in obračanjem. 

Kakšne so možnosti zaposlovanja mizarja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?