Meteorološki opazovalec - poklic

Meteorološki opazovalec

Meteorološki opazovalec meri in opazuje meteorološke parametre. Ocenjuje količino in vrsto oblakov, stanje tal in vidnosti ter pojave v ozračju.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja meteorološki opazovalec?

Meteorološki opazovalec meri in opazuje meteorološke parametre, npr. temperaturo zraka, zračni pritisk, vlago zraka, temperaturo vode in tal, smer in hitrost vetra, količino padavin, višino snega, sončno sevanje, izhlapevanje vode idr. Opazuje in ocenjuje količino in vrsto oblakov, vidnost, stanje tal, pojave v ozračju, njihovo jakost in trajanje. V kolikor je potrebno opravi meritve na drugih področjih, npr. hidrološke meritve, meritve radioaktivnosti, fenološke meritve ali posebne meritve snežne odeje. Vodi evidenco podatkov, jih zapisuje in oblikuje v poročila, ki jih pošilja v meteorološki center. Podatke lahko tudi sproti posreduje meteorološkemu centru, ki z njihovo pomočjo napove vremensko prognozo in o njej obvesti javnost. Pomembna naloga je tudi vzdrževanje in nadzorovanje merilnih naprav in instrumentov.

Meteorološki opazovalec in delovni pripomočki:

Meteorološki opazovalec pri svojem delu uporablja termometer, higrometer, dežemer, anemometer, evaripometer, barometer, heliograf, računalnik, elektronsko pošto, računalniške programe, preglednice, orodje za vzdrževanje naprav in strokovno literaturo.

Kakšni so izdelki in storitve?

Meteorološki opazovalec izdeluja poročila s podatki, ki jih je pridobil z opazovanjem in merjenjem. Med njegove izdelke štejemo tudi posebej oblikovana sporočila, ki jih pošilja v meteorološki center in služijo za izdelavo vremenske prognoze, za varnost letalskega prometa in znanstvene raziskave na področju klime in klimatskih sprememb v ozračju.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic meteorološkega opazovalca?

Meteorološki opazovalec mora biti samoiniciativen in samostojen, saj vedno dela sam. Pomembne lastnosti so tudi poštenost, točnost, vestnost, dobra organiziranost in zanesljivost.

Poklic - meteorološki opazovalec

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu meteorološkega opazovalca?

Meteorološki opazovalec pri delu na meteorološki postaji ni izpostavljen posebnim nevarnostim. Uporabljati more ustrezno obleko in obutev, da se zaščiti pred mrazom ali vročino, drugače lahko zboli za prehladom. Več nevarnosti mu preti v gorah ali med hudimi vremenskimi pojavi, kjer mora poskrbeti za varnost, ogrevanje, ustrezno obleko in obutev, včasih tudi za plezalno opremo.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic meteorološkega opazovalca?

Meteorološki opazovalec za opravljanje svojega dela potrebuje srednjo strokovno izobrazbo. Znanja za delo in delovne izkušnje si pridobi skozi delovno prakso.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje meteorološki opazovalec za opravljanje svojega dela?

Meteorološki opazovalec potrebuje dobro znanje matematike in fizike, poznavanje podnebnih značilnosti in osnov geografije, osnove računalništva in sodobnih komunikacij.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti meteorološkega opazovalca?

Meteorološki opazovalec mora imeti dober sluh in vid, saj je njegovo delo opazovanje. Pomembno je tudi, da je samostojen in psihično stabilen, saj lahko delo poteka v težkih vremenskih razmerah, ki so lahko stresne in nevarne. Dobro mora skrbeti tudi za fizično zdravje, saj je izpostavljen snegu, soncu in dežju.

Kje se lahko zaposli meteorološki opazovalec?

Meteorološki opazovalec se lahko zaposli na meteorološki postaji, nekateri pa so zaposleni tudi na mednarodnih letališčih.

Kakšna so delovna področja meteorološkega opazovalca?

Meteorološki opazovalec se ukvarja z opazovanjem in merjenjem vremenskih pojavov. Poznati mora tudi fenologijo (vedo o periodičnosti življenjskih pojavov pri rastlinah in živalih v zvezi s klimatskimi spremembami).

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka zunaj na meteorološki postaji in je vezano na strog urnik, saj se meritve izvajajo vsak dan ob točno istem času. Po opravljenih meritvah delo nadaljuje v pisarni, kjer zapiše podatke in jih oblikuje v poročilo. Delo poteka v vseh vremenskih pogojih, tudi ekstremnih.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici