Menedžer v trgovini na drobno - poklic

Menedžer v trgovini na drobno

Menedžer v trgovini na drobno ocenjuje različne ponudnike in njihove ponudbe, skrbi za nabavo prodajnih artiklov, svoje delo ponavadi opravlja na terenu, tudi v tujini.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja menedžer v trgovini na drobno?

Menedžer v trgovini na drobno je odgovoren za to, da vse poteka brez zapletov in da se kupci z veseljem vračajo. Naloga menedžerja v trgovini je dogovarjanje in usklajevanje interesov z najemniki prodajnih lokalov, dobavitelji in lastniki trgovin. Na terenu preverja različne ponudnike za namen nabave najustreznejših prodajnih artiklov.

Menedžer v trgovini na drobno in delovni pripomočki:

Pripomočki, s pomočjo katerih menedžer komunicira s sodelavci in dobavitelji, so: telefon, računalnik in elektronska pošta.

Kakšni so izdelki in storitve?

Menedžer v trgovini na drobno skrbi za usklajeno dogovarjanje med najemniki prodajnih lokalov in lastniki ter za ustrezen razvoj nakupovalnega centra.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic menedžerja v trgovini na drobno?

Posameznik mora biti vztrajen, samoiniciativen, prilagodljiv in odgovoren. Imeti mora željo po stiku z ljudmi in sposobnost dobre komunikacije.

Poklic - menedžer v trgovini na drobno

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu menedžerja v trgovini na drobno?

Pri opravljanju dela je posameznik lahko izpostavljen stresu, zato je za razbremenitev priporočljiva telesna aktivnost.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic menedžerja v trgovini na drobno?

Za opravljanje poklica je pričakovana zaključena višja ali univerzitetna izobrazba, v določenih primerih je dovolj končana srednja šola.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje menedžer v trgovini na drobno za opravljanje svojega dela?

Menedžer v trgovini na drobno mora za opravljanje svojega dela imeti ustrezno izobrazbo, znanje vsaj enega tujega jezika, marketinška in komercialna znanja, poznati mora računalniške programe (Word, AutoCad in Excel) in imeti dobre organizacijske ter komunikacijske sposobnosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti menedžerja v trgovini na drobno?

Poklic zahteva dobre psihofizične sposobnosti.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja menedžerja v trgovini na drobno?

Delovna področja menedžerja so usmerjanje trgovskih središč in trgovin, kjer je možna zaposlitev na različnih področjih (oprema za šport in prosti čas, hrana in pijača, tehnični material).

Kakšne so razmere za delo?

Delo opravlja v pisarni in na terenu, delovni čas si prilagaja glede na delovne obveznosti. Srečuje se z dobavitelji in izbira nove izdelke, katere predstavi svojim uporabnikom.

Kakšne so možnosti zaposlovanja menedžerja v trgovini na drobno?

Zaposlitev je možna na različnih področjih v trgovskih središčih in trgovinah, kjer je naloga menedžerja skrb za nabavo in prodajo artiklov.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici