Mehanik telefonskih naprav - poklic

Mehanik telefonskih naprav

Mehanik telefonskih naprav servisira, vgrajuje in popravlja telegrafsko in telefonsko opremo v telegrafskih in telefonskih centralah.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja mehanik telefonskih naprav?

Mehanik telefonskih naprav popravlja naprave in opravlja redne meritve. Preizkuša, kako delujejo telekomunikacijske naprave. Mehanik odčituje podatke z merilnih števcev ali instrumentov. Pri določenih meritvah sodeluje z drugimi postajami, s sodelavci v drugih centralah in tehniki ali monterji na terenu. Regulira in usmerja delovanje naprav, izdela povezave v posameznem sklopu telekomunikacijske naprave. V večjih centralah opravlja tudi nočno delo (posebej v primeru rednih meritev izven prometnih konic). Montira in vzdržuje hišne centrale pri naročniku, preverja delovanje naprav in opravlja redne obiske.

Mehanik telefonskih naprav in delovni pripomočki:

Pripomočki, ki jih uporablja, so lestve in pručke, različna orodja za delo na ožičenju z instalacijskimi kabli, spajkala, brusilni in stabilni stroji, merilni instrumenti, telekomunikacijski kabli, prenosne svetilke. Mehanik mora poznati ustrezne načrte posamezne naprave, voditi mora evidenco rednega nadzora, evidenco odprave napake in evidenco vključitve in izključitve naročniške napake. Prav tako zna odčitati računalniški izpis o delovanju posameznega sklopa naprave.

Kakšni so izdelki in storitve?

Cilj dela mehanika telefonskih naprav je skrb za nemoteno delovanje telekomunikacijskih naprav.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic mehanika telefonskih naprav?

Mehanika zanima vzdrževanje in delovanje telekomunikacijskih naprav. Pomembno je, da je komunikativen, saj dela v stiku s strankami in v skupini. Za samostojno delo je potrebno, da je sposoben premišljenega ukrepanja ob hujših okvarah. Delovodja lahko postane, če ima vodstvene veščine za vodenje sodelavcev.

Poklic - mehanik telefonskih naprav

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu mehanika telefonskih naprav?

Delo mehanika poteka na višini, zato obstaja možnost padcev. Poleg tega pa obstaja tudi nevarnost udara električnega toka.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic mehanika telefonskih naprav?

Potrebna izobrazba za poklic mehanika je srednja poklicna izobrazba elektro smeri.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje mehanik telefonskih naprav za opravljanje svojega dela?

Potrebna izobrazba za poklic mehanika je srednja poklicna izobrazba elektro smeri. Tekom šolanja mehanik spozna delovanje različnih telekomunikacijskih naprav, enostavnejših meritev in dela s kabli.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti mehanika telefonskih naprav?

Mehanik dela v zaprtem klimatiziranem prostoru ob umetni razsvetljavi. Občasno opravlja delo na višini na lestvi. Možno je delo v dežurstvu: ponoči, ob nedeljah in praznikih. Ob večjih montažah ali priključevanjih dela tudi nadure. Razlikovati mora barve, imeti dober sluh in vid ter sposobnost finega dela s prsti. Težko fizično delo je le redko ob montažah in demontažah central. Večino časa stoji, zato je okvara hrbtenice kontraindikacija za delo.

Kje se lahko zaposli mehanik telefonskih naprav?

Delovna področja mehanika so lahko: telegrafske centrale, avtomatske telefonske centrale, vzdrževanje visokofrekvenčnih naprav in priključnih naprav, servisi, proizvodnja telekomunikacijskih naprav.

Kakšna so delovna področja mehanika telefonskih naprav?

Delovna področja mehanika so lahko: telegrafske centrale, avtomatske telefonske centrale, vzdrževanje visokofrekvenčnih naprav in priključnih naprav, servisi, proizvodnja telekomunikacijskih naprav.

Kakšne so razmere za delo?

Mehanik svoje delo opravlja v zaprtem, klimatiziranem prostoru z umetno razsvetljavo.

Kakšne so možnosti zaposlovanja mehanika telefonskih naprav?

Delovna področja mehanika so lahko: telegrafske centrale, avtomatske telefonske centrale, vzdrževanje visokofrekvenčnih naprav in priključnih naprav, servisi, proizvodnja telekomunikacijskih naprav.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?