Mehanik kmetijskih strojev in naprav - poklic

Mehanik kmetijskih strojev in naprav

Mehanik kmetijskih naprav in strojev popravlja in servisira široko paleto vrtnarskih in kmetijskih strojev.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja mehanik kmetijskih naprav in strojev?

Mehanik kmetijskih naprav in strojev servisira, vzdržuje, uravnava, popravlja, programira in nastavlja vse vrste naprav, delovnih strojev in traktorjev. Popravlja vrtnarske, gozdarske, delovne in kmetijske stroje. Mehanik dela v delavnici ali specialni delavnici za specialne nastavitve, popravila in diagnostiko. Poleg tega opravlja tudi zahtevnejša popravila ali dela pa na terenu pri uporabnikih.

Mehanik kmetijskih naprav in strojev in delovni pripomočki:

Za delo mehanik uporablja posebna orodja, naprave, tehnike in merila (orodja za spajkanje, varjenje, vrtanje, struženje, rezanje in brušenje. Uporablja tudi računalnik in elektronsko opremo za testiranje strojev.

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitve mehanika so servisirani ali popravljeni kmetijski stroji, posamezne naprave ali priključki.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic mehanika kmetijskih naprav in strojev?

Za poklic mehanika se pričakuje natančnost, samoiniciativnost, vztrajnost, iznajdljivost in sposobnost skupinskega dela.

Poklic - mehanik kmetijskih strojev in naprav

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu mehanika kmetijskih naprav in strojev?

Pri opravljanju dela mora mehanik kmetijskih naprav in strojev uporabiti ustrezno zaščitno opremo, poskrbeti za varnost delovnega okolja v mehanični delavnici, pri popravilu naprav in strojev na kmetiji.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic mehanika kmetijskih naprav in strojev?

Predvidena izobrazba za poklic mehanika je srednja poklicna šola – mehanik delovnih in kmetijskih strojev ali mehanik kmetijskih strojev in tehnik kmetijske mehanizacije.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje mehanik kmetijskih naprav in strojev za opravljanje svojega dela?

Mehanik kmetijskih naprav in strojev mora imeti znanje s področja elektronskega krmiljenja naprav in strojev. Uporablja elektronsko opremo za testiranje in nastavitve naprav in strojev. Mehanik mora imeti vozniški izpit kategorije B, F in G. Zaželen je izpit za delo s težko gradbeno mehanizacijo in za delo z gozdarskimi stroji.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti mehanika kmetijskih naprav in strojev?

Potrebna je dobra telesna pripravljenost, ker nekatera dela povzročajo težke obremenitve telesa.

Kje se lahko zaposli mehanik kmetijskih naprav in strojev?

Delovno področje zajema upravljanje, vzdrževanje in popravilo vseh vrst kmetijskih naprav in strojev.

Kakšna so delovna področja mehanika kmetijskih naprav in strojev?

Delovno področje zajema upravljanje, vzdrževanje in popravilo vseh vrst kmetijskih naprav in strojev.

Kakšne so razmere za delo?

Mehanik dela v delavnici in tudi na prostem. Dela so zahtevna, poskrbeti mora za čistočo in red na delovnem mestu. Opravlja tudi terenska dela, kjer so delovni pogoji zahtevnejši in težji.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?