Medijski operater - poklic

Medijski operater

Medijski operater montira, snema in predvaja različne zapise ter pretvarja zapis zvoka in slike iz analogne v digitalno obliko in obratno.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja medijski operater?

Medijski operater deluje na področju multimedijske produkcije in avdiovizualne tehnike. Uporablja sodobno IKT, programska orodja, s katerimi sooblikuje zvok in sliko ter računalniško opremo. Sodeluje pri oblikovanju enostavne montaže avdiovizualnih vsebin in osvetlitve. Montira, snema in predvaja različne zapise ter pretvarja zapis zvoka in slike iz analogne v digitalno obliko in obratno. Pri delu uporablja merilne instrumente in kontrolne monitorje, upravlja računalniško opremo, sodeluje pri zvokovnem snemanju in skrbi za svetlobna razmerja pri enostavnih avdiovizualnih snemanjih. Delo medijskega operaterja obsega redno izpolnjevanje delovne dokumentacije in različnih dokumentov, spremlja delovanje tehnične opreme, programske in strojne opreme.

Medijski operater in delovni pripomočki:

Pri delu potrebuje avdio, video, svetlobno, računalniško in merilno opremo ter tehnično in tehnološko dokumentacijo. Poleg tega potrebuje obrazce za vodenje evidenc o delu in izvedbi delovnih nalog.

Kakšni so izdelki in storitve?

Izdelki in storitve medijskega operaterja so različni filmi, zgoščenke, televizijske oddaje, DVD-ji, umetniški projekti, razstavne, kongresne in druge prireditve.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic medijskega operaterja?

Medijski operater pri svojem delu sodeluje z različnimi ustvarjalci (kamermani, režiserji, organizatorji razstav, režiserji), zato mora biti komunikativen, prilagodljiv in fleksibilen.

Poklic - medijski operater

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu medijskega operaterja?

Delo medijskega operaterja poteka ob specifičnih delovnih pogojih in je lahko stresno. Zaradi pogostega dela z računalnikom so možne okvare zapestja in vida. Zaradi dolgoletnega opravljanja poklica v sedečem položaju lahko pride do okvare hrbtenice.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic medijskega operaterja?

Usposabljanje in izobraževanje za poklic medijskega operaterja po srednješolskem programu poteka štiri leta.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje medijski operater za opravljanje svojega dela?

Medijski operater za opravljanje svojega poklica potrebuje osnovno računalniško znanje in znanje strojne opreme in programov za montažo ter pripravo avdiovizualnih vsebin. Poznati mora delovanje in lastnosti programske in strojne opreme, pomen in zahteve sinhronizacije sistema in zahteve svetlobnega razmerja glede na kamero, ki jo uporabi. Zna montirati avdiovizualne vsebine in pozna tehnične lastnosti AV, zvokovnih in slikovnih zapisov. Pri svojem delu mora poznati tehnične zakonitosti signalov za sliko in zvok, poznati osnovne lastnosti različnih formatov zapisa zvoka, videa, grafike in teksta, zakonitosti arhiviranja posameznih formatov ter spreminjanja vsebin iz analogne v digitalno in obratno.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti medijskega operaterja?

Za delo medijskega operaterja je priporočljivo, da je oseba v dobri fizični kondiciji in da zna dobro prenašati stres.

Kje se lahko zaposli medijski operater?

Zaposli se lahko v kulturnih in kongresnih centrih, v produkcijskem studiu, radio in TV centru, večnamenskem in multimedijskem centru, v agencijah za organizacijo dogodkov in v oglaševalskih agencijah. Medijski operater lahko dela kot video tehnik, tehnični vodja, mešalec slike, mojster videa, tonski mojster in tonski tehnik ter mojster mešalec slike.

Kakšna so delovna področja medijskega operaterja?

Zaposlitev je možna v kulturnih in kongresnih centrih, produkcijskih studiih, radio in TV centrih, večnamenskih in multimedijskih centrih, agencijah za organizacijo dogodkov in v oglaševalskih agencijah. Medijski operater lahko dela kot video tehnik, tehnični vodja, mešalec slike, mojster videa, tonski mojster in tonski tehnik ter mojster mešalec slike.

Kakšne so razmere za delo?

Delo medijskega operaterja poteka pogosto na terenu v posebnih pogojih ter ob različnih urah dneva.

Kakšne so možnosti zaposlovanja medijskega operaterja?

Zaposlitev je možna v kulturnih in kongresnih centrih, produkcijskih studiih, radio in TV centrih, večnamenskih in multimedijskih centrih, agencijah za organizacijo dogodkov in v oglaševalskih agencijah. Medijski operater lahko dela kot video tehnik, tehnični vodja, mešalec slike, mojster videa, tonski mojster in tonski tehnik ter mojster mešalec slike.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?