Mediator v sodnih sporih - poklic

Mediator v sodnih sporih

Mediator v sodnih sporih razrešuje spor strank brez sodnega postopka in z mediacijo na novo ureja medsebojna razmerja.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja mediator v sodnih sporih?

Mediator v sodnih sporih s postopkom mediacije išče sporazumne rešitve med dvema sprtima stranema. Mediacija je neformalen, prostovoljen in zaupen postopek iskanja rešitev, ki so ugodne za obe strani in se odvijajo brez sodnega postopka, kar je hitrejše, cenejše in bolj prikladno za obe sprti strani. Mediator mora delovati nevtralno in zadovoljiti obe strani.

Mediator v sodnih sporih in delovni pripomočki:

Mediator v sodnih sporih pri svojem delu uporablja Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, sodne spise, zapis poravnave, aktualno zakonodajo in sodno prakso. Uporablja tudi računalnik, elektronsko pošto, računalniške programe in telefon.

Kakšni so izdelki in storitve?

Mediator v sodnih sporih razrešuje spore sprtih strani. Rezultat njegovega dela je rešen spor, katerega rešitev je najbolj ugodna za obe strani. Mediator skrbi za komunikacijo med sprtima stranema.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic mediatorja v sodnih sporih?

Mediator v sodnih sporih mora biti umirjen, vreden zaupanja, nepristranski, potrpežljiv, pošten, realističen, poznati mora sodne prakse in zakone ter dobro in jasno komunicirati.

Poklic - mediator v sodnih sporih

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu mediatorja v sodnih sporih?

Mediator v sodnih sporih se pri svojem delu lahko sreča z verbalno agresivnimi strankami, ki ne želijo doseči kompromisa. Drugih večjih nevarnosti pri delu mediatorja ni.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic mediatorja v sodnih sporih?

Mediator v sodnih sporih potrebuje družboslovno univerzitetno izobrazbo. Veliko se nauči tudi pri opravljanju dejanskega dela. Končati mora 40-urno usposabljanje s področja alternativnega reševanja sporov, ki ga organizira Ministrstvo za pravosodje.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje mediator v sodnih sporih za opravljanje svojega dela?

Mediator v sodnih sporih potrebuje znanja prava in zakonodaje, zato v tem poklicu pogosto delujejo diplomirani pravniki. Potrebuje tudi znanja iz psihologije, socialnega dela in ekonomije.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti mediatorja v sodnih sporih?

Mediator v sodnih sporih mora znati ohranjati razsodnost in čustveno stabilnost, ko nastopijo težke in kompleksne situacije. Sposoben mora biti mirne in učinkovite komunikacije.

Kje se lahko zaposli mediator v sodnih sporih?

Mediator v sodnih sporih je lahko zaposlen na sodišču ali v zasebnih zavodih za mediacijo, ki so lahko specializirani za določeno vrste sporov ali pa delujejo kot splošni zavodi.

Kakšna so delovna področja mediatorja v sodnih sporih?

Mediator v sodnih sporih deluje na gospodarskem področju, predvsem kadar sta stranki v trajnostnem poslovnem odnosu in je hitra razrešitev spora v interesu obeh strani, deluje v družinskih in premoženjskih sporih, v civilnih sporih, upravno-pravnih zadevah, lahko pa sodeluje tudi pri meddržavni mediaciji.

Kakšne so razmere za delo?

Mediator v sodnih sporih dela v zaprtih in urejenih prostorih. Njegov urnik dela je odvisen od zaposlenosti in vnaprejšnjega načrtovanja srečanj. Priprava na mediacijo lahko poteka tudi od doma.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici