Matematik, raziskovalni - poklic

Matematik, raziskovalni

Matematik delo opravlja na področju klasične in moderne matematike. Njegovo znanje obsega vse od teorije množic in števil do računalniške matematike.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja raziskovalni matematik?

Raziskovalni matematik je usposobljen za raziskovanje matematike. Njegovo delo vključuje odkrivanje novih lastnosti in odnosov med matematičnimi količinami in strukturami. Delo matematika je bolj ali manj abstraktno, kar pomeni, da izpeljuje in dokazuje različne izreke, definira nove pojme in rešuje matematične probleme. Odgovarja tudi na vprašanja in hipoteze, ki so jih v znanstvenih revijah zastavili drugi raziskovalci ter postavlja nova vprašanja. Možno je tudi, da svoje raziskave usmeri v aplikacije matematičnih teorij.

Raziskovalni matematik in delovni pripomočki

Pri svojem delu uporablja svinčnik, papir, računalnik, znanstvene revije in drugo strokovno literaturo s področja matematike.

Kakšni so izdelki in storitve?

Njegov glavni izdelek so nove matematične ugotovitve oz. matematični rezultati. Njegovi izdelki so tudi znanstveni članki, učbeniki in knjige.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic raziskovalnega matematika?

Vsak, ki je vztrajen, ambiciozen, ima smisel za matematiko in matematično raziskovanje ter ima oseben interes za raziskovalno delo.

Poklic - matematik, raziskovalni

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu raziskovalnega matematika?

Pri delu ni večjih nevarnosti.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic raziskovalnega matematika?

Potrebno je pridobiti najvišjo stopnjo izobrazbe, doktorat znanosti s področja matematike.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje raziskovalni matematik za opravljanje svojega dela?

Pridobljen naziv doktor matematičnih znanosti je pogoj za samostojno opravljanje poklica, čeprav se večina začne že prej ukvarjati z raziskovalnimi problemi. Za sam študij je potrebna sposobnost abstraktnega mišljenja in logičnega sklepanja ter stalne delovne navade, sistematičnost, računska spretnost in računalniška pismenost.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti raziskovalnega matematika?

Ni zahtev za posebne psihofizične sposobnosti.

Kje se lahko zaposli raziskovalni matematik?

Možna je zaposlitev na področju klasične in moderne matematike – znanstveni sodelavec na različnih področjih, univerzitetni profesor, sodelavec na področju industrije itd. Možna je tudi samozaposlitev (npr. samostojni raziskovalec na znanstveno-raziskovalnem inštitutu).

Kakšna so delovna področja?

Kakšne so razmere za delo?

Večino dela opravlja sede, običajno ni vezan na določen delovni prostor.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici