Livar - poklic

Livar

Livar dela v livarski industriji, kjer sodeluje pri procesu vlivanja različnih predmetov iz plastike, kovine in drugih materialov.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja livar?

Livar na osnovi modela sestavi kalup za odlitek, ki ga izdela s pomočjo orodnega jekla, mavca, livarskega peska in podobnih materialov, ki so odporni na visoke temperature in jih je mogoče oblikovati. Ko je kalup končan, vanj vlije staljeno snov (kovina, plastika itd. in počaka, da se ohladi. Ko razdre kalup, dobi ulitek. Delo livarja se razlikuje glede na livarsko proizvodnjo, v kateri dela.

Delovni pripomočki:

Livar pri oblikovanju kalupa uporablja številne pripomočke, kot so: livarska smola, livarski pesek, mešalec za pesek, zidarske žlice, vodna tehtnica za določanje vodoravnega položaja površin, meter in modelirke.

Kakšni so izdelki in storitve livarja?

Livar na podlagi izdelanega modela iz različnih snovi izdela izbrani predmet, ki ga vlije v kalup.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic livarja?

Livar mora biti natančen in odgovoren, poleg tega pa se mora zanimati za novosti na delovnem področju oblikovanja materialov.

Poklic - livar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu livarja?

Livar je zaradi nevarnosti pri delu ustrezno opremljen z zaščitno delovno obleko, zaščitnimi rokavicami (pogosto so usnjene), čevlji s kovinsko zaščito in zaščitnimi očali. Pozna predpise za varnost pri delu in je seznanjen z delovanjem naprav, ki jih uporablja pri delu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic livarja?

Livar ima končano triletno strokovno šolo.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Z dokončano strokovno šolo livar pridobi osnovna tehnična znanja, ki jih potrebuje pri svojem delu. Uporablja tehnične risbe, pozna lastnosti različnih materialov in talin in se spozna na orodja, ki jih uporablja pri svojem delu. Prav tako je sposoben samostojno izdelati kalupe in vlivati različne izdelke, prepoznava neustrezne ali nevarne načine dela in izbira ter uporablja pravilne in ustrezne metode za vlivanje talin.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti livarja?

Livar ima dober vid, je telesno vzdržljiv in ima mirne roke. Ima dobro prostorsko zaznavo. Je natančen in ima smisel za umetniško oblikovanje materialov ter je sposoben abstraktnega razmišljanja. Pri delu v skupini je sposoben organizacije in dobre komunikacije.

Kje se lahko zaposli livar?

Kakšna so delovna področja livarja?

Livar dela v livarskih podjetjih, kjer izdelujejo serijske ali izredne ulite izdelke, lahko pa dela tudi na umetniškem področju in sodeluje s kiparji pri vlivanju kipov v materiale, kot so plastika in različne kovine.

Kakšne so razmere za delo?

Livar dela v hrupnem in zaprtem prostoru, pogosto ob umetni razsvetljavi, visokih temperaturah in ventilaciji, zato je delo pogosto psihično in fizično naporno. Ko tali materiale, nastajajo različni plini, katerim je izpostavljen. Lahko dela sam ali v skupini, odvisno od velikosti končnega izdelka.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?