Lekarnar - poklic

Lekarnar

Lekarnar je oseba, ki pripravlja in izdaja predpisana zdravila na zdravniški recept, stranki svetuje in posreduje osnovne podatke o zdravilu.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja lekarnar?

Lekarnar se ukvarja s pripravo in izdajo predpisanega zdravila bolniku na zdravniški recept. Bolniku razloži osnovne podatke o zdravilu, presoja resnost opisanih težav in stranki ustrezno svetuje. Lekarnar skrbi tudi za nabavo zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih sredstev. Lekarnar mora pri nabavi skrbeti za ustrezne zaloge ter za kakovost. Njegova zadolžitev je tudi pravilno skladiščenje in shranjevanje zdravil.

Delovni pripomočki:

Za pripravo zdravil potrebuje tehtnice, mešala, patente, terilnice, merilne valje, vodno kopel, gorilnike in sterilizatorje. Ves čas uporablja računalnik, s katerim vnaša podatke iz receptnega obrazca in izstavlja račune. Vsakodnevno uporablja tudi strokovno literaturo.

Kakšni so izdelki in storitve lekarnarja?

Njegova naloga je, da stranki zagotovi varno, informativno in učinkovito uporabo zdravila.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic lekarnarja?

Lekarnar mora biti komunikativen, iznajdljiv, vesten, hiter pri odločanju, natančen, zbran in strpen.

Poklic - lekarnar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu lekarnarja?

Nevarnost lahko predstavlja delo, kjer grozijo poškodbe. Pri tem mora lekarnar upoštevati ustrezna navodila in uporabljati zaščitna sredstva.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic lekarnarja?

Zahteva se visokošolska izobrazba. Pogoj za samostojno opravljanje poklica je opravljen strokovni izpit po enoletnem pripravništvu.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Lekarnar dobi teoretična znanja s področja anorganske, organske, analizne in lekarnarske kemije, tehnologije, biokemije, farmakognozije, informatike, farmakologije in drugih področij med študijem na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. V program študija so vključene tudi vaje, kjer lekarnar pridobi praktično znanje. Med študijem mora opraviti mesečno prakso.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti lekarnarja?

Zelo pomembno je, da ima lekarnar smisel za delo z ljudmi (bolniki).

Kje se lahko zaposli lekarnar?

Lekarnar se lahko zaposli v lekarni kot lekarnar receptor, kot vodja lekarniške enote, kot koncesionar ali kot lekarnar v laboratoriju.

Kakšna so delovna področja lekarnarja?

Dela pretežno s strankami, ki jim izdaja zdravila na zdravniški recept, medicinske pripomočke in druga sredstva za zdravljenje. Poleg tega izdeluje zdravila za posamezno stranko.

Kakšne so razmere za delo?

Lekarnar dela v zaprtem prostoru, prihaja v stalni stik z bolniki, zato je možnost okužb velika. V svojem delovnem okolju lahko pride v stik tudi z nevarnimi ali vnetljivimi snovmi. Svoje delo opravlja predvidoma stoje ali med hojo.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Izobrazbo lahko pridobiš na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Za opravljanje poklica lekarnarja je obvezna tudi opravljena praksa.