Laboratorijski tehnik kemije - poklic

Laboratorijski tehnik kemije

Laboratorijski tehnik kemije deluje na področju kemijskih raziskav in analiz različnih substanc. Te izvaja s pomočjo sodobnih laboratorijskih instrumentov.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja laboratorijski tehnik kemije?

Narava dela, ki ga opravlja laboratorijski tehnik kemije, se navezuje predvsem na analizo različnih materialov. Delo pretežno poteka v laboratoriju, včasih pa tudi na terenu. Potrebne analize opravlja po predhodno določenem postopku oz. metodi s pomočjo laboratorijskih instrumentov in aparatur. Laboratorijski tehnik kemije pripravlja aparature in instrumente in s tem zagotavlja točnost vseh meritev. Vzorce, ki jih na podlagi analiz pridobiva, skrbno beleži in arhivira. Njegovo delo je vezano tudi na organizacijo ostalih laborantov.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki, ki jih uporablja laboratorijski tehnik kemije, so instrumenti in različne laboratorijske naprave ter različni materiali in substance, ki so namenjeni analizi. Za opravljanje potrebnih analiz pa se uporabljajo tudi navodila in različne dokumentacije.

Kakšni so izdelki in storitve laboratorijskega tehnika kemije?

Končni izdelek laboratorijskega tehnika kemije so končane analize, ki jih tehnik kemije prenese v pisne rezultate v obliki obrazcev.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic laboratorijskega tehnika kemije?

Človek, ki bi bil primeren za opravljanje tega poklica, je potrpežljiv, pozoren na podrobnosti in nagnjen k analitičnemu načinu razmišljanja.

Poklic - laboratorijski tehnik kemije

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu laboratorijskega tehnika kemije?

V laboratoriju se laboratorijski strežnik sreča s številnimi viri za morebitne poškodbe ali okužbe. Tam ravna z biološkimi materiali in substancami, ki so za zdravje potencialno nevarne. Za preprečitev morebitnih nevarnosti mora vestno uporabljati vso potrebno zaščitno opremo. Tip nevarnosti je odvisen od vrste laboratorija, v katerem kemik deluje.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic laboratorijskega tehnika kemije?

Za opravljanje tega poklica se zahteva srednja strokovna izobrazba – program za kemijskega tehnika.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Biti mora strokovno podkovan, natančen, umirjen in sposoben jasnega ter logičnega razmišljanja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti laboratorijskega tehnika kemije?

Ker laboratorijski tehnik kemije ravna s potencialno nevarnimi snovmi, mora biti pri delu natančen. Za delo v laboratoriju mora imeti dobro razvit vid in voh.

Kje se lahko zaposli laboratorijski tehnik kemije?

V farmacevtskih družbah, živilski industriji, kmetijski industriji, bolnišnicah, raziskovalnih inštitutih.

Kakšna so delovna področja laboratorijskega tehnika kemije?

Pretežno deluje v laboratorijih različnih ustanov.

Kakšne so razmere za delo?

Delo laboratorijskega tehnika kemije se navadno odvija v zaprtem prostoru – v laboratoriju. Razmere so odvisne od konkretne narave delovnega mesta, kjer se izvajajo analize in razvojne raziskave. Vsi laboratoriji morajo biti urejeni skladno z laboratorijskimi biokemičnimi standardi za preprečevanje morebitnih poškodb ali infekcij.

Kakšne so možnosti zaposlovanja laboratorijskega tehnika kemije?

Laboratorijski tehnik kemije se lahko zaposli na podlagi razpisov prostih delovnih mest. Sicer pa so zaposlitvene možnosti zaradi izredno širokega spektra področij, kjer lahko to delo opravlja, dobre.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici

Sorry, No posts.