Laboratorijski strežnik - poklic

Laboratorijski strežnik

Laboratorijski strežnik deluje na področju zdravstva v okviru laboratorijske dejavnosti. Zadolžen je za vzdrževanje higiene v laboratoriju.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja laboratorijski strežnik?

Narava dela, ki ga opravlja laboratorijski strežnik, se navezuje predvsem na vzdrževanje zahtevanih higienskih standardov v laboratoriju. Odgovoren je za čistočo in razkuževanje delovnih površin, tal in sten laboratorija. Pripravlja pripomočke za strojno čiščenje in skrbi za red v laboratorijskem okolju.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki, ki jih uporablja laboratorijski strežnik, so vsa čistilna sredstva in z njimi povezane čistilne naprave, ki jih strežnik pri čiščenju in dezinfekciji potrebuje. To so: strojni sesalci, gobe, metlice in metle, detergenti, topila, razkužila itd. Poleg omenjenega pa med delovne pripomočke spada tudi obvezna zaščitna oprema.

Kakšni so izdelki in storitve laboratorijskega strežnika?

Končni izdelek laboratorijskega strežnika je čisto delovno okolje, primerno za nemoteno in varno delo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic laboratorijskega strežnika?

Posameznik, ki je primeren za opravljanje tega poklica, je potrpežljiv, pozoren na podrobnosti in nagnjen k urejenosti ter ima razvit smisel za red.

Poklic - laboratorijski strežnik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu laboratorijskega strežnika?

V laboratoriju se laboratorijski strežnik sreča s številnimi viri za morebitne poškodbe ali okužbe. Tam je v stiku z biološkimi materiali in substancami, ki so za zdravje potencialno nevarne. Za preprečitev morebitnih nevarnosti mora vestno uporabljati vso potrebno zaščitno opremo.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic laboratorijskega strežnika?

Za opravljanje tega poklica se zahteva zaključena osnovnošolska izobrazba.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Imeti mora razvit občutek za red in čistočo. Poleg navedene izobrazbe mora laboratorijski strežnik opraviti tudi tečaj higienskega minimuma.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti laboratorijskega strežnika?

Glede na ravnanje s potencialno nevarnimi snovmi mora laboratorijski strežnik na svojem delovnem mestu delovati skrbno in precizno. Pomembno je, da je ročno spreten.

Kje se lahko zaposli laboratorijski strežnik?

V farmacevtskih družbah, živilski industriji, kmetijski industriji, bolnišnicah, raziskovalnih inštitutih.

Kakšna so delovna področja laboratorijskega strežnika?

Pretežno deluje v laboratorijih različnih ustanov.

Kakšne so razmere za delo?

Delo laboratorijskega strežnika se navadno odvija v zaprtem prostoru (v laboratoriju). Razmere so odvisne od konkretne narave delovnega mesta, kjer se izvajajo analize in razvojne raziskave. Omeniti je potrebno, da morajo biti vsi laboratoriji urejeni skladno z laboratorijskimi biokemičnimi standardi za preprečevanje morebitnih poškodb ali infekcij.

Kakšne so možnosti zaposlovanja laboratorijskega strežnika?

Laboratorijski strežnik se lahko zaposli na podlagi razpisov prostih delovnih mest.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici

Sorry, No posts.