Kuhar - poklic

Kuhar

Kuhar dela v gostinstvu, kjer je zadolžen za pripravo jedi. Pri kuhanju je pozoren na higienske standarde, izbiro živil, okus in videz hrane.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja kuhar?

Kuhar ima veliko različnih nalog. Zadolžen je za naročanje živil in drugih kuhinjskih izdelkov. Živila primerno očisti, jih toplotno obdela, razdeli na obroke in servira na krožnike. Obroke pripravi na podlagi jedilnega lista, ki se lahko dnevno spreminja ali pa je stalen. Jedilni list pripravi sam ali v sodelovanju z ostalim osebjem v kuhinji. Pri obdelovanju živil se naslanja na recepte, pazljiv je na količino porabljenih živil. Pri delu je vseskozi pozoren na ohranjanje visokih higienskih standardov in na to, da pri kuhanju uporablja kvalitetne in neoporečne izdelke. Tesno sodeluje z vodjo kuhinje, s kuhinjskimi pomočniki, natakarji in drugim osebjem. Ob koncu dneva popiše količino preostalih živil in skrbi za ohranjanje zaloge, ki je potrebna za dnevno uporabo.

Delovni pripomočki:

Živila iz shrambnih prostorov in hladilnikov prenaša s pomočjo vozičkov, škatel in dvigal. Ker dela s hrano, so njegov osnovni produkt živila različnih vrst; dela z živalskimi in rastlinskimi živili, začimbami, sadjem in zelenjavo, vodo in drugimi dodatki. Pri toplotnem obdelovanju živil kuhar uporablja različne vire energije (plin, para, elektrika, ogenj). Živila predhodno pripravi z uporabo različnih kuhinjskih pripomočkov, kot so pribori, stroji, lupilniki, noži. Kuha s pomočjo ponev, loncev in kotlov različnih velikosti in vrst na štedilniku, v pečici, na žaru, ražnju, cvrtnikih, pečeh in avtomatih. Uporablja hladilne, pomivalne in čistilne naprave. Obroke servira na servirnih posodah, doda jim pribor in kozarce.
Kuhinja mora vseskozi ohranjati visoke higienske standarde, zato kuhar uporablja tudi čistila, dezinfekcijska sredstva in druge čistilne naprave. Pri delu nosi uniformo in pokrivalo ter ustrezne zaščitne čevlje. Upošteva zahteve o varstvu pri delu.
Delovni proces je pospremljen tudi s pripravo različne dokumentacije, popisov, menijev, receptov.

Kakšni so izdelki in storitve kuharja?

Kuhar pripravlja jedi, ki so okusne, v skladu s priporočili in lepega videza. Jedi pripravi na podlagi naročil in vnaprej sestavljenega jedilnika.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic kuharja?

Posameznik, ki se odloči za poklic kuharja, mora biti odgovoren, zanesljiv, iznajdljiv in preudaren pri uporabi živil. Znati mora dobro sodelovati z drugimi ljudmi. Imeti mora dobro razvit okus in smisel za estetiko. Pozoren mora biti na čistočo in varnost.

Poklic - kuhar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu kuharja?

Pri delu mora kuhar nositi zaščitno obutev in delovno obleko ter pokrivalo, da se zaščiti pred morebitnimi nevarnostmi. Pazljivo mora ravnati z viri energije in priborom, rezili in drugimi pripomočki, ki jih uporablja, saj lahko povzročijo ureznine, opekline, vbode itd.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic kuharja?

Izobražuje se na srednji poklicni šoli za gastronomijo, smer kuhar. Nadalje se lahko izobražuje tudi na delavnicah, tečajih in seminarjih.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

V procesu pridobivanja izobrazbe, se kuhar nauči, kako pripraviti in obdelati živila. Znati mora uporabljati stroje, naprave in pribore. Imeti mora dobro znanje o bioloških vrednostih žiivil in o kombiniranju okusov. Obvladati mora higienske in varnostne predpise. Imeti mora dobre organizacijske spretnosti in zmožnosti načrtovanja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti kuharja?

Kuhar mora biti v dobri psihofizični kondiciji. Zaželena je dobra koordinacija in dobre ročne spretnosti. Imeti mora izostren čut za okus, vonj in videz jedi. Ker večino časa dela v stoječem položaju in pogosto prenaša težka bremena, poklic ni primeren za posameznike, ki imajo težave s hrbtenico ali nogami.

Kje se kuhar lahko zaposli?

Kuhar se lahko zaposli v različnih prehrambenih organizacijah. Dela lahko v restavracijah, gostilnah, okrepčevalnicah, hostiščih, hotelih, menzah, podjetjih, ki dostavljajo hrano, v javnih ustanovah (vrtci, šole, domovi starejših), letoviščih itd.

Kakšna so delovna področja kuharja?

Delovna področja kuharja so zelo raznolika. Vsako delovno področje prinaša lastne zahteve in specifike dela. Kuhar lahko dela v hotelskih restavracijah, kočah, specializiranih restavracijah, javnih ustanovah, kuhinjah v podjetjih, menzah, kuhinjah na ladjah ali vlakih, v cateringu in dostavah hrane, pripravlja lahko zamrznjeno hrano, lahko pa dela tudi kot samostojni kuhar, s svojim lastnim podjetjem. Kuhar spada med bolj zaposljive poklice, ravno zaradi širokega spektra področij, v katerih se lahko zaposli.

Kakšne so razmere za delo?

Delo kuharja poteka stoje. Večinoma delo poteka v izmenah, velikokrat tudi zvečer. V kuhinjah je pogosto vroče, vlažno, prisotne so različne vonjave, para, mokrota. Ker delo poteka v manjših zaprtih prostorih, v katerih dela več ljudi, je potrebna pazljivost. Pogosto mora prenašati težka bremena, uporablja tudi pripomočke, ki so lahko potencialno nevarni, če z njimi ne rokujemo previdno.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?