Krovec - poklic

Krovec

Krovec s strešno kritino pokriva strehe različnih stavb in drugih objektov.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja krovec?

Dela krovca se razlikujejo glede na to ali opravlja sanacijo obstoječe kritine ali prekriva streho na objektu, ki je v gradnji. Kadar gre za sanacije, so to manjša popravila ali preureditve strešne konstrukcije, pri novi gradnji strehe pa na strešno konstrukcijo pritrdi kritino različnih oblik in materialov.

Delovni pripomočki:

Pri pokrivanju strehe krovec uporablja krožno žago, žago za les, električno transportno lestev, navadno lestev, vrtalni stroj, vijake, žeblje, klešče in kladiva. Imeti mora tudi varnostno čelado, varnostni plezalni pas in vrv ter pripomočke za varovanje pred poškodbami.

Kakšni so izdelki in storitve krovca?

Krovec s strešno kritino pokriva objekte, oceni kakovost in stanje obstoječe kritine in nudi sanacijo, kadar ta ni v ustreznem stanju.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic krovca?

Kandidat za delo je odgovoren, se drži predpisov, poskrbi za varnost pri delu in zagotavlja varnost drugih, je dosleden in komunikativen.

Poklic - krovec

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu krovca?

Delo krovca se izvaja na višini, zato največjo nevarnost predstavljajo padci. Pri delu zato uporablja ustrezno varovalno opremo, kot so čevlji, ki preprečujejo zdrs in nudijo oporo in varnostni pas. Nevarnost predstavljajo tudi udarci, ureznine in poškodbe zaradi uporabe orodja. Pri delu je izpostavljen različnim vremenskim vplivom in posledično prehladom in revmatičnim obolenjem.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic krovca?

Dokončati mora triletni program šolanja, s katerim se usposobi za delo.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Delavec mora poznati prednosti in slabosti različnih kritin, kako se kritine vzdržuje in kakšen je način prekrivanja. Pozna osnove stavbnega kleparstva in tesarstva. Sposoben je samostojno opravljati delo, pripraviti ustrezno podlago za kritine in pozna pravilno uporabo orodij, ki jih pri delu uporablja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti krovca?

Krovec mora biti vzdržljiv, v dobri fizični kondiciji in močan. Biti mora prilagodljiv in imeti dober vid, prostorsko predstavo, sposobnost abstraktnega razmišljanja, dobro ravnotežje in ne sme imeti vrtoglavice.

Kje se krovec lahko zaposli?

Zaposli se lahko v podjetju, ki ponuja tesarska in krovska dela ali pa izobražuje druge kandidate za poklic v šolah, ki usposabljajo krovce.

Kakšna so delovna področja krovca?

V podjetjih, ki ponujajo tesarska in krovska dela, izvaja sanacije in pokrivanje strešnih kritin, lahko pa dela tudi kot učitelj v šoli za krovce ali demonstrator pri podjetjih, ki proizvajajo kritine in usposabljajo krovce.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka na višini in na prostem, pri različnih vremenskih razmerah (sonce, visoke temperature, dež), predvsem poleti in zgodaj jeseni.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?