Koreograf - poklic

Koreograf

Koreograf oblikuje zaporedja in oblike gibov, ki se zvrstijo v plesnih predstavah. Ustvarja plesne kompozicije za uprizoritvene umetnosti.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja koreograf?

Koreografove zadolžitve se prilagajajo naravi projekta. Plesno točko ali predstavo lahko pripravi sam kot avtorski projekt. Lahko pa se pri tem naslanja na že obstoječe literarne, operne, baletne ali dramske predloge. Podobno tudi pri izbiri glasbene podlage – koreografija lahko nastane na podlagi že napisane ali pa originalne glasbe. Nekateri se celo odločijo, da glasbe v plesnem izdelku ne bodo uporabili in se zato osredotočijo na druge zvoke.
Delovni proces poteka v skladu z zmogljivostjo plesalcev, ansambla, drugih sodelavcev in v skladu s prostorsko ter finančno zamejitvijo. Koreograf si lahko sam izbere zasedbo, včasih mu je tudi dodeljena. Z umetniško ekipo se sproti dogovarja o scenskih, kostumografskih, glasbenih in tehničnih elementih ter rekvizitih.
Poklic koreografu omogoča ustvarjalno izražanje. Je pa priprava plesnega izdelka tudi velik organizacijski zalogaj. Koreograf daje navodila in skrbi za nemoten potek procesa.
Tisti, ki so zaposleni kot hišni koreografi ali umetniške vodje, so zadolženi tudi za pripravo repertoarja in sezone.

Delovni pripomočki:

Koreograf pri svojem delu uporablja skice prostora, v katerih se bo odvil plesni dogodek. Uporablja lahko tudi skice postavitev in plesnih gibov. Zapisuje si plesne sekvence in zaporedja. Kadar plesna točka vsebuje rekvizite, jih uporablja pri koreografiranju. Pri delu mora biti udobno oblečen in imeti primerno obutev.

Kakšni so izdelki in storitve koreografa?

Storitev in izdelek koreografa je koreografija v obliki predstave ali drugih plesnih ter gibalnih točk. Pri pripravi plesnega izdelka sodeluje z drugimi umetniki (npr. dirigentom, kostumografom, režiserjem).

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic koreografa?

Koreograf mora imeti smisel za glasbo in ritem. Biti mora dober plesalec in opazovalec. Zanimati se mora tudi za druge vrste umetnosti. Znati mora dobro komunicirati in predajati navodila ter biti uspešen pri delu z ljudmi.

Poklic - koreograf

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu koreografa?

Največje nevarnosti pri delu koreografa so morebitne telesne poškodbe, do katerih lahko pride na vajah, ko s plesalci vadi koreografijo.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic koreografa?

Koreografi so običajno profesionalni plesalci. V Sloveniji ne obstaja šolanje, posvečeno izključno temu poklicu. Za pripravo koreografij mora posameznik izkazati veliko talenta in ustvarjalnosti. Dodatno izpopolnjevanje lahko koreografi najdejo v obliki delavnic in tečajev.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Koreograf mora obvladati plesne tehnike in stile. Pomembno je dobro poznavanje človeškega telesa. Poznati mora tudi zgodovino plesnih oblik. Biti mora izrazit voditelj ter dober pri delu z ljudmi. Zaželeno je znanje iz drugih umetnosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti koreografa?

Poklic koreografa zahteva dobro psihofizično stanje. Posameznik mora biti v dobri fizični kondiciji, telesno zmogljiv in gibčen. Pripravljen mora biti na naporen urnik in prevzemanje odgovornosti.

Kje se koreograf lahko zaposli?

Koreograf lahko dela v kulturno-umetniških ustanovah. Zaposlen je lahko tudi kot samostojni umetnik.

Kakšna so delovna področja koreografa?

Koreograf deluje na različnih področjih, kot so balet, opera, (glasbeno) gledališče, navijaštvo, gimnastika, modne revije, drsanje, sinhronizirano plavanje, animirana in video umetnost.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere za delo so povezane z zagotovitvijo ustreznih delovnih pogojev, kot so dobra ekipa plesalcev, drugi sodelavci ter primerno urejene plesne dvorane, ki so namenjene vajam. Koreograf nima točno določenega delovnika, saj je čas in količina vaj odvisna od samega delovnega procesa. Količina vaj se običajno povečuje pred premiero. Delo koreografa je odgovorno, saj skrbi tako za estetsko kot tehnično plat plesnega izdelka.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici