Kontrolor mineralurških procesov in izdelkov - poklic

Kontrolor mineralurških procesov in izdelkov

Kontrolor mineralurških procesov in izdelkov opravlja nadzor kakovosti z laboratorijskimi analizami za vzorčenje surovin, nadzorom polizdelkov, končnih izdelkov in nadzorom nad merilno, preizkusno in kontrolno opremo.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja kontrolor mineralurških procesov in izdelkov?

Odgovoren je za vhodno kontrolo, ki je ključni element za vzorčenje vhodnih surovin, za procesno kontrolo polizdelkov v metafaznih postopkih in za končno kontrolo izdelkov, tehničnih tkanin in umetnih brusov. Navzoč je pri vseh fazah proizvodnje. V primeru ugotovitve neustreznosti, lahko ustavi proizvodni proces proizvodnje.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki kontrolorja so računalnik, laboratorijska, merilna in kontrolna oprema ter statistični programi.

Kakšni so izdelki in storitve kontrolorja mineralurških procesov in izdelkov?

Storitev, ki jo kontrolor opravlja, je nadzor vhodnih surovin in izdelkov na vseh stopnjah proizvodnje in poročanje o opravljenih analizah v kontrolno dokumentacijo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic kontrolorja mineralurških procesov in izdelkov?

Posameznik mora biti pošten, natančen, komunikativen, samostojen, zainteresiran za brezhibno funkcionalnost izdelkov in za zagotavljanje zadovoljstva kupcev.

Poklic - kontrolor mineralurških procesov in izdelkov

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu kontrolorja mineralurških procesov in izdelkov?

Pri delu lahko pride do kožnih obolenj, mehanskih poškodb in zastrupitev z nevarnimi snovmi, zato mora med delom nositi zaščitna sredstva in upoštevati navodila za varstvo pri delu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic kontrolorja mineralurških procesov in izdelkov?

Posameznik mora imeti poklicno ali srednješolsko izobrazbo.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Pogoj je poklicna ali srednješolska izobrazba, zahtevano je tudi znanje s področja kemije, mineralogije, statistike, matematike in osnov računalniških procesov.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Posameznik mora biti ročno spreten, fizično vzdržljiv, odporen proti agresivnim kemikalijam, sposoben ocenjevanja dogajanja, biti natančen in samostojen.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja kontrolorja mineralurških procesov in izdelkov?

Z laboratorijskimi analizami, pregledovanjem polizdelkov in končnih izdelkov opravlja nadzor kakovosti vhodnih surovin.

Kakšne so razmere za delo?

Delo opravlja v proizvodnih prostorih, v skladišču in v laboratoriju.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.