Konferenčni tolmač - poklic

Konferenčni tolmač

Konferenčni tolmač govorjeno besedilo prevaja v drug jezik, lahko pa tudi govorno prevaja besedila. Na področju mednarodnih odnosov lahko dela kot konferenčni prevajalec ali pa dela kot sodni tolmač.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja konferenčni tolmač?

Konferenčni tolmač izvaja simultano tolmačenje, kjer sedi v zvočno izolirani kabini, preko slušalk posluša in tolmači govornika. Prevod lahko udeleženci konference poslušajo neposredno preko slušalk. Tolmačenje je lahko tudi zaporedno, kjer si tolmač izjave govornika zapisuje in jih ob koncu govora prevede.

Delovni pripomočki:

Pri delu mora tolmač uporabljati ustrezno strokovno gradivo in literaturo za konferenco (seminar, kongres). Uporablja tudi lastni terminološki slovar in zvočno izolirano kabino z opremo (mikrofon, slušalke).

Kakšni so izdelki in storitve konferenčnega tolmača?

Konferenčni tolmač na različnih konferencah, kongresih, sestankih in v različnih ustanovah prevaja govorjeno besedilo, lahko pa prevaja tudi pisne izdelke.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic konferenčnega tolmača?

Kandidat za delo ima profesionalen odnos, se je pripravljen stalno dodatno izobraževati in je vztrajen.

Poklic - konferenčni tolmač

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu konferenčnega tolmača?

Pri delu lahko pride do okvare sluha.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic konferenčnega tolmača?

Zahteva se univerzitetna izobrazba smeri prevajalstva in tolmačenja Filozofske fakultete.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Biti mora splošno razgledan in se dodatno izobraževati na področju. Pogoj za delo je, da obvlada večje število tujih jezikov. Pri delu mora biti zmožen analiziranja, biti mora hiter in poznati materni jezik ter tuje jezike. Imeti mora poklicne kvalifikacije na najvišji ravni in najmanj univerzitetno diplomo (zaželene so lingvistične smeri).

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti konferenčnega tolmača?

Kandidat za delo mora biti psihično stabilen, imeti mora dober spomin in biti fizično zdrav.

Kje se konferenčni tolmač lahko zaposli ?

Konferenčni tolmač se lahko zaposli na državni upravi ali na različnih drugih področjih: v gospodarstvu, medicini, literaturi ali umetnosti, politiki ali znanosti.

Kakšna so delovna področja konferenčnega tolmača?

Konferenčni tolmač dela pod okriljem vladne ali mednarodne organizacije, na različnih dogodkih, kot so kongresi, seminarji, sestanki in druge priložnosti.

Kakšne so razmere za delo?

Dela večinoma v sedečem položaju znotraj zvočno izolirane in klimatizirane kabine v konferenčni dvorani, kadar dela na razstavah, pozdravnih govorih ali otvoritvah prireditev, pa lahko delo poteka tudi stoje. Kadar je tolmačenje daljše od treh ur, morata delati dva tolmača, drugače pa lahko delo poteka tudi v izmenah v ločenih ekipah, kadar poteka dlje kot šest ur.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Filozofska fakulteta UL

Filozofska fakulteta UM

UP Fakulteta za humanistične študije

Smeri

Sorodni poklici