Kmetovalec na mešani kmetiji - poklic

Kmetovalec na mešani kmetiji

Kmetovalec se ukvarja s pridelavo različnega sadja, poljščin, grozdja in zelenjave. Kmetovalec prav tako vzreja živali, kot so krave, kokoši in prašiči. V Sloveniji imamo trenutno trend manjših kmetij z mešanimi dejavnostmi.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja kmetovalec na mešani kmetiji?

Njegovo delo vključuje rastlinsko in živalsko proizvodnjo ter različna opravila na njivi in v hlevu. Pod rastlinsko proizvodnjo uvrščamo pridelavo poljščin, sadja, grozdja, vina in zelenjave. Vsako izmed teh področij ima tudi svoje zakonitosti, ki jih kmetovalec dobro pozna. Delovno področje kmetovalcev je tudi živalska proizvodnja, kjer je kmetovalec seznanjen z osnovami reje različnih živali, kot so goveda, prašiči, drobnice, perutnina in z njihovimi zahtevami ter posebnosti.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu uporablja veliko delovnih pripomočkov. Najbolj pogosti so traktor s priključki, kot so plug, brana, freza, kultivator, valj, osipalnik, okopalnik, sejalnica, sadilnik, trosilnik gnojila, trosilec hlevskega gnoja, prikolica, cisterna za gnojevko, spravilo krompirja in puhalnik. Uporablja tudi žitni kombajn, viličarja in pakirno linijo.

Kakšni so izdelki in storitve kmetovalca na mešani kmetiji?

Njegov izdelek so različni pridelki, kot so žita, sadje in zelenjava, mesni izdelki itd. Večino izdelkov prodaja na trgu.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic kmetovalca na mešani kmetiji?

Vsak, ki ima smisel za organizacijo dela, razvit odnos do samostojnega dela in ima rad živali ter naravo. Delo na kmetiji mora biti opravljeno samostojno, temeljito, učinkovito in odgovorno.

Poklic - kmetovalec na mešani kmetiji

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu kmetovalca na mešani kmetiji?

Potrebna je posebna pozornost pri delu s fitofarmacevtskimi sredstvi, pri vožnji traktorja, delu z orodjem, kot so žage in kosilnice ter pri delu v gozdu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic kmetovalca na mešani kmetiji?

Potrebno je opraviti triletno izobraževanje za kmetovalca. Potreben je tudi traktorski izpit.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Potrebno je dobro poznavanje poljščin, krmnih rastlin, najpogostejših sadnih vrst in vinske trte. Prav tako je potrebno znanje s področja tehnologije gojenja, oskrbe, spravila rastlin in priprave na prodajo.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti kmetovalca na mešani kmetiji?

Ker večino svojega dela opravlja v gibanju, je potrebna dobra telesna zmogljivost.

Kje se lahko zaposli kmetovalec na mešani kmetiji?

Možna je zaposlitev na lastni kmetiji ali v kmetijski ustanovi ter v drevesnici ali v vrtnariji.

Kakšna so delovna področja?

Kakšne so razmere za delo?

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?