Kmetijski svetovalec - poklic

Kmetijski svetovalec

Kmetijski svetovalec se ukvarja s svetovanjem kmetom pri dvigu konkurenčnosti, kakovostni ekonomični pridelavi ter pridelovanju boljših pridelkov in izdelkov.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja kmetijski svetovalec?

Kmetijski svetovalec se ukvarja s strokovnim svetovanjem kmetom, kadar se srečajo s težavami ali kadar želijo sodelovati na objavljenem razpisu. Kmetijski svetovalec predstavlja posrednika med kmeti in državnimi institucijami, ki se ukvarjajo s področjem kmetijstva, npr. Ministrstvo Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ali Agencija za kmetijske trge. Svetuje pri organizaciji in delovanju organizacij, pri združevanju kmetijskih pridelovalcev ter na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov. Kmetijski svetovalec tako pomaga pri pripravi poslovnega načrta in učinkovito predstavi novosti.

Delovni pripomočki:

Kmetijski svetovalec pri delu uporablja telefon, računalnik, elektronsko pošto, računalniške programe, različne dokumentacije, razpise, zakone, predpise in strokovno literaturo.

Kakšni so izdelki in storitve kmetijskega svetovalca?

Kmetijski svetovalec poleg individualnega svetovanja organizira tudi tečaje in delavnice, različna izobraževanja, elektronsko izpolnjuje vloge in na terenu osebno svetuje in izvaja praktične prakse. Prav tako ocenjuje škodo, ki je nastala kot posledica naravnih nesreč ali drugih vzrokov.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic kmetijskega svetovalca?

Kmetijski svetovalec mora dobro obvladati analitično branje razpisov, imeti dobro funkcionalno pismenost, imeti zanimanje za kmetijstvo in gospodarstvo, biti komunikativen, znati efektivno komunicirati, biti potrpežljiv in strpen ter se zanimati za novosti v kmetijstvu.

Poklic - kmetijski svetovalec

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu kmetijskega svetovalca?

Kmetijski svetovalec pri svojem delu ni izpostavljen posebnim nevarnostim. Kadar obišče teren, je izpostavljen nevarnostim na cesti.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic kmetijskega svetovalca?

Kmetijski svetovalec se izobražuje na visokošolskih zavodih ali univerzi. Zahtevana je izobrazba iz kmetijske smeri, npr. agronomija, zootehnika, veterina ali živilska tehnologija. Po študiju mora pridobiti tudi licenco za kmetijskega svetovalca, se redno izobraževati in spremljati novosti na področju kmetijstva.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Kmetijski svetovalec potrebuje najmanj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva ter licenco za kmetijsko svetovanje. Ker delo poteka tudi na terenu, potrebuje vozniški izpit B kategorije. Potrebuje tudi dobro znanje računalniških programov, računalniško pismenost, obdelavo podatkov, dobro poznavanje razmer v kmetijstvu in kmetijske tehnologije in imeti dobre komunikacijske sposobnosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti kmetijskega svetovalca?

Kmetijski svetovalec mora ohranjati dobro fizično stanje, saj njegovo delo poteka tudi na terenu, kjer si ogleduje kmetijske površine. Pomembno je tudi, da skrbi za dobro duševno stanje, saj njegovo delo poteka v tesnem sodelovanju z ljudmi.

Kje se lahko zaposli kmetijski svetovalec?

Kmetijski svetovalec se lahko zaposli na Kmetijsko gospodarski zbornici Slovenije.

Kakšna so delovna področja kmetijskega svetovalca?

Kmetijski svetovalec se ukvarja s svetovanjem na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju, pomaga pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva in pomaga pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike.

Kakšne so razmere za delo kmetijskega svetovalca?

Kmetijski svetovalec svoje delo opravlja v pisarni in na terenu. V pisarni dela v urejenem okolju, kjer se večinoma ukvarja z urejanjem dokumentacije. Kadar delo poteka na terenu, si ogleduje kmetijske površine, svetuje in išče rešitve. Delo je pogodbeno urejeno in ima določen 8-urni delovnik.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Biotehniška fakulteta UL, smeri Agronomija, Zootehnika, Živilska tehnologija

Veterinarska fakulteta UL